AK Parti'den siyaset yasağını kaldırma hamlesi

Belli bir süre üzerinde mahkumiyet alan kişilerin mahrum olduğu haklar arasında bulunan "siyaset yasağı" konusunda AK Parti'den değişiklik sinyali geldi.

Google Haberlere Abone ol
AK Parti'den siyaset yasağını kaldırma hamlesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyet kampanyasına yol açan 'siyaset yasağı' kuralı tartışılıyor. AK Parti'den sözkonusu kanunda değişiklik sinyali geldi. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etme suçundan yargılandığı davada İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre İmamoğlu'nun 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması' durumu oluşmuştu. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de miting yapmıştı.

Yerel mahkemenin verdiği karar istinaf ve Yargıtay tarafından da onanırsa İmamoğlu, ceza süresi doluncaya kadar siyasi yasaklı hale gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birbirlerine sarılarak 'kutladıkları' bu duruma yol açan TCK maddesinin değiştirilmesi gündemde.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan AK Parti Milletvekili Berat Çonkar, Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili Türkiye'de yasal bir çerçeve olduğunu hatırlatarak "Yasalarımızda bu tarz suçtan (hakaret) siyasi yasaklı hale gelinmesi konusu doğru bulunmuyorsa tüm partiler bir araya gelerek bir yasa değişikliği ile konuyu yeniden değerlendirebilir" dedi.

Durumu AK Parti kurmaylarına sunacağını ve onların da uygun görmesi halinde TCK 53'te değişiklik yapılması için harekete geçileceğini belirten Çonkar, "Bu siyasiten normalleşmesi için de bir ihtiyaçtır" değerlendirmesinde bulundu. Çonkar, siyasi yasak ihtimaliyle birlikte mağduriyet kampanyasına sebebiyet veren kararın 'üst mahkemede değerlendirileceğini' bir kez daha hatırlattı.

TÜRK CEZA KANUNU 53. MADDE NEDİR?

TCK'nin 53. maddesine göre, hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade ediyor. TCK 53. maddede şu hükümler bulunuyor:

"(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (3)

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar."

Yorumlar