Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü?

Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü? Bugünkü esnaf teşkilatlarının temeli olarak bilinen Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran kimdir, ne zaman yaşamıştır?

Google Haberlere Abone ol

Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü? Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı'ndan sonra dağılma sürecine girmesinde yeniden diriliş ve direnişin yaşandığı günlere damgasını vuran isimlerin başında Ahi Evran gelir. Peki, Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü?

Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü
Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü

 

Tam adı Şeyh Nasirüddin Mahmud Ahi Evran Bin Abbas olan Ahi Evran'ın 1171 yılında bugünkü İran'ın sınırları içinde bulunan Hoy kasabasında doğduğu tahmin edilmektedir. 

Ahi Evran'ın 12 Nisan 1261 tarihinde Kırşehir'de vefat ettiği biliniyor. 

Türbesi hala Kırşehir'de bulunmaktadır.

Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü
Ahi Evran kimdir, hangi meslek, kim öldürdü

 

Anadolu'da hala yaşatılan esnaf teşkilatlanmasının atası olarak kabul edilen Ahiliğin piri olarak bilinen Ahi Evran 32 çeşit esnaf ve sanatkarın liderlidiğini yaptı.

Ahi Evran Hoy kasabasından çıktıktan sonra tahsil için Azerbaycan'a oradan Horasan ve Maveraünnehir bölgesine gidip yöredeki büyük üstadlardan eğitim aldı. Daha sonra Bağdat'a giderek burada Evhaddü'ddin Kirmani'nin tavsiyesiyle Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah'ın kurduğu Fütüvvet Teşkilatı'na katıldı. 

Dönemin ilim merkezi olan Bağdat'a geçmesi Ahi Evran için büyük bir talih olmuştu. Çünkü kendisini daha da iyi yetiştirme imkanı bulmuştur. 

Ahi Evran, Bağdat'tan sonra Kayseri'ye yerleşmişti. Bağdat'ta gördüğü Fütüvvet Teşkilatı'ndan esinlenerek Ahilik Teşkilatı'nı kurdu. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından da desteklenen bu teşkilat Anadolu'da pekçok sanatın yayılmasına vesile oldu.

Daha sonra Sultan Alaaddin Keykubad'ın da talebiyle Konya'ya geçen Ahi Evren, burada da benzer faaliyetler yürüttü. 

Ancak Keykubad'ın oğlu 2. Keyhüsrev tarafından hiç de iyi karşılanmayan Ahi Evren, birçok Türkmen ile birlikte hapsedildi. 

Buradan serbest bırakıldıktan sonra Denizli'ye geçti. 

Ahi Evran daha sonra hayatının sonuna değin yaşayacağı Kırşehir'e gidip yerleşti.


 

Yorumlar