Abdest Duaları, abdestin alırken okunacak dualar, okunuşları ...

Abdest duaları, dinimizin gereklerini yerine getirebilmek için almamız gereken abdest esnasında okunacak olan dualardır. Bu dualar geçmişten günümüze kadar aktarılmıştır.

Google Haberlere Abone ol

Abdest duaları, dinimizin gereklerini yerine getirebilmek için almamız gereken abdest esnasında okunacak olan dualardır. Bu dualar geçmişten günümüze kadar aktarılmıştır.

Abdest alırken okunması gereken dualar nelerdir?

 • Abdestte euzü besmele sonrasında okunması gereken dua, "Elhamdu lillahillezi ce'ale'l-ma'e tahuran ve ce'ale'-islame nura!" (Suyu temiz, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdolsun.)  
 • Ağzımıza su verirken okunması gereken dua, "Allahümme eskıni min havdı nebiyyike ke'sen la azma'u ba'dehu ebeda" (Allah'ım bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, bundan sonra bir daha susamayayım.)
 • Burnumuza su verirken okunması gereken dua, "Allahümme la tuharrimni rayihate na'imike ve cinanike" (Allah'ım bana nimetinin ve cennetinin kokusunu haram kılma)
 • Yüzümüzü yıkarken okunması gereken dua, "Allahümme beyyid veçhi bi-nurike yevme tebyeddu vucühun ve tesveddu vucüh" (Allah'ım bazı yüzlerin beyazlayacağı, bazılarının kararacağı günde yüzümü ağart.)
 • Sağ kolumuzu yıkarken okunması gereken dua, "Allahümme a'tıni kitabi bi yemini ve hasibni hisabe yesira" (Allah'ım kitabımı sağ tarafımdan ver, hesabımı kolaylaştır.)
 • Sol kolumuzu yıkarken okunması gereken dualar, "Allahümme la tu'tini kitabi bi-şimali vela min-vera'i zahri vela tuhasibni hisaben şedida" (Allah'ım sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir şekilde hesaba çekme.)
 • Başımızı meshederken okunması gereken dualar, "Allahümme ğaşşini bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik" (Allah'ım başımı rahmetinle ört ve üzerimi bereketlerini indir.)
 • Kulaklarımızı meshederken okunması gereken dualar, "Allahümme c'alni minellezine yestemi'üne'l-kavle fe-yettebiüne ahseneh" (Allah'ım beni sözü işitip, sözün en güzeline uyanlardan eyle.) 
 • Boynumuzu meshederken okunması gereken dualar, "Allahümme a'tik rakabeti Mine'n-nari vehfezni mine's-selasili ve'l-ağlal" (Allah'ım boynumu cehennemden azad et ve beni zincirden, bağlardan koru.)
 • Sağ ayağımızı yıkarken okunması gereken dualar, "Allahümme sebbit kademeyye alas-sıratı yevme tezillu fihi'l-akdam" (Allah2ım ayakların kaydığı günde, ayaklarımı Sırat üzerinde sağlam tut.)
 • Sol ayağımızı yıkarken okunması gereken dualar, "Allahümme c'al-li sa'yen meşkuran ve zenben mağfuran ve ticaraten len tebura" (Allah'ım bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affet, makbul amel ve karlı ticaret ihsan et.)
 • Abdest alındığı sırada oruçlu değilseniz, kıbleye karşı durarak, kelime-i şehadet getirmeli ve şöyle dua edilmelidir. "Allahümme'şfini bi-şifaike ve davini bi devaike va'sımmi mine'l-velehi ve'l-amradi ve'l-evca" (Allah'ım bana şifa ver, deva ver. Beni afetlerden, acılardan ve hastalıklardan koru.)
 • Abdestten sonra 1-3 kez arası Kadr suresini okumak, abdestin adabı arasındadır.

 

 

Yorumlar