93 Harbi nedir, ne zaman, nerede kimler arasında yapıldı?

93 Harbi nedir, ne zaman yapıldı? Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander dönemlerinde yapılan savaşı merak edenler tarafından araştırılıyor.

Google Haberlere Abone ol

93 Harbi nedir, ne zaman yapıldı? dönemin Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander dönemlerinde yapılan Osmanlı-Rus savaşını merak edenler tarafından araştırılıyor. 

93 HARBİ NEDİR

Rumi takvim kullanan Osmanlı döneminde Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiği için 93 harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşı miladi olarak 1877-1878 yılları arasında yaşandı. Tuna ve Kafkas cephesi olarak anılan iki cephede Çarlık Rusya ve Osmanlı devleti karşı karşıya geldi. Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlık isyanları, Rusya'nın batıya doğru genişleme politikası, Osmanlı'nın hristiyan ahaliye zulmettiği yönündeki tek taraflı kamuoyu, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlık istekleri ve Panslavizm akımı Osmanlı Rus savaşının patlak vermesinin nedenleri arasındadır. 

Yaklaşık 1 yıl süren savaşta Osmanlı orduları, savunma savaşı yapmıştır. Batılı devletler ise tarafsız kalarak, savaşı bitirmek için arabuluculuk yapmıştır. Özellikle Balkanlarda bu olaylar neticesinde etnik temizlikler yaşanmış ve yer yer kırımlar görülmüştür. Sonunda batıdaki Osmanlı savunma hatlarını kıran Rus ordularının önü açılmış, dirençle karşılaşmadan İstanbul'un eşiğine (Yeşilköy) kadar ilerleyerek Osmanlı Devleti'nin varlığını tehdit etmiş ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti Ayastefanos Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Ancak Batı Avrupa ülkelerinin bu antlaşmanın koşullarından hoşnut kalmamaları sonucu bu antlaşma geçerliliğini yitirmiş ve yeniden imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti, çok fazla toprak kaybetmiş, Balkanlardaki nüfuzunu büyük ölçüde yitirmiştir. Balkanlar'da ve Kafkasya'da sayıları 1 milyonu aşkın Osmanlı vatandaşı mülteci konumuna düşmüş, savaş süresince ve savaştan sonra Anadolu'ya dev göç dalgaları yaşanmıştır. Ayrıca Batum'da yaşayan Müslüman Lazlar ve Gürcüler Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmışlardır.

PLEVNE SAVUNMASI VE OSMAN NURİ PAŞA

Plevne Savunması'nın komutanı Osman Nuri Paşa'nın üstün askeri zekası ve Osmanlı askerlerinin direnci ile Rus birlikleri aylarca Plevne'ye girmek için uğraştı. Bu cephede tam 35 bin askerini kaybeden Rus ordusu çareyi Plevne kasabasını tamamen kuşatmakta buldu. Bunun içinde Plevne'ye giden yardımları kesilmesi gerekiyordu. Aylarca süren çarpışmalarından ardından Osman Nuri Paşa, ordusu ile birlikte teslim olmayı kabul etti. 

93 harbinin sonunda Osmanlı Devleti, Ayestafanos Anlaşması ile bir çok il kaybetmiş ve bu savaşın sonunda Ruslar bölgede hakimiyet kurmuştur. Daha sonra batılı devletlerin Ayestafanos Anlaşması'na itiraz etmesi nedeniyle Berlin Müzakereleri düzenlenmiş Osmanlı burada Ayestafanos Anlaşması ile kaybettiklerini aza indirgemişti. Savaş boyunca hem Osmanlı hemde Çarlık Rusya ve ittifakları en az 100 bin askerini kaybetmişti.

Osmanlı Ruslara karşı daha fazla taviz vermemek için 4 Haziran 1878 yılında Kıbrıs'ı Birleşik Krallık'a bıraktı. 

Yorumlar