9 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 9 Eylül 2020 tarihli 31239 sayılı nüshasında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararları, yönetmelikler ve yargı kararları belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

İzmir İli, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri Dahilindeki Bazı Doğal Sit Alanlarının Koruma Statülerinin Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan

Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2941)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)

22/8/2020 Tarihinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Giresun İli, Doğankent İlçesinde İhtiyaç Duyulan Konut, Sosyal Donatı, Okul ve İdari Binaların Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2943)

Giresun İli, Dereli İlçesi, Dereli ve Kuşluhan Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan ve Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2944)

YÖNETMELİKLER

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Marmara Üniversitesi Translasyonel Tıp Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar