8 Nisan 2021 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin 8 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan haberler, kararlar ve duyurular belli oldu.

Google Haberlere Abone ol
8 Nisan 2021 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar, ilanlar ve duyurular şöyle: 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3795)

YÖNETMELİKLER

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3791)

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3792)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3793)

Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3794)

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 Tarihli ve E: 2017/21, K: 2020/77 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2021 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı

RESMİ GAZETENİN TAM METNİ 

Yorumlar