8 Haziran 2021 tarihli resmi gazetede çıkanlar

Resmi gazetenin 8 Haziran 2021 tarihli son sayısında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 8 Haziran 2021 Salı günkü sayısında yer alan kararlar, ilanlar ve duyurular belli oldu. 

Peki, bugünkü gazetede neler var. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alanlar: 

YÖNETMELİKLER

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik -Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)

Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/47, K: 2021/16 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/15128 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/35039 Başvuru Numaralı Kararı

Resmi Gazetenin Tam Metni

Yorumlar