8 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 8 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan sayısında yer alan ilanlar ve kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 8 Eylül 2020 tarihli 31238 sayılı nüshasında yer alan yönetmelikler, tebliğler ve yargı kararları belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında çıkan kararlar:

YÖNETMELİKLER

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/38953 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2018/37392 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar