6 Nisan 2020 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'de çıkan kararlar

Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yayınlanan 31087 Sayılı nüshasında bazı üniversitelere yeni rektör atanması, bazı kurumların statülerindeki değişiklikler, yargı ilanları, tebliğler ve yönetmelikler yer aldı. Peki, 6 Nisan 2020 Pazartesi tarihli resmi gazetede neler vardı?

Google Haberlere Abone ol

Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü yayınlanan 31091 nüshasında yer alan kararlar, kararnameler, ilanlar, yargı kararları, tebliğler ve duyurular belli oldu. Peki, Resmi Gazetenin 6 Nisan 2020 Pazartesi günkü sayısında yer alan kararlar ve ilanlar nelerdir?

6 Nisan 2020 Pazartesi günü yayınlanan resmi gazetede yer alan konular şöyle:

YÖNETMELİKLER

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üsküdar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 NİSAN 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2347)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348)

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)

YÖNETMELİKLER

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2346)

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2017/15251 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 NİSAN 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2329)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2330)

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2331

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2332)

Çivril İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Denizli İli, Baklan ve Çivril İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2333)

Demirci İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Manisa İli, Gördes ve Demirci İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2334)

Mut İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Karaman ve Mersin İllerinde Yer Alan Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2335)

Yenikent Pig-Aksaray Ayrımı Doğal Gaz Loop Hattı Projesinin Gerçekleşmesi Amacıyla Aksaray İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2336)

154 kV (Hacılar TM-Kesikköprü TM) Brş.N.-Atakale RES Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2337)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2338)

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi’nde Yer Alan Dalışa Yasak Sahalara İlişkin Harita ve Koordinat Listesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2339)

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2340)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Basri BAĞCI’nın Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/113)

YÖNETMELİKLER

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 27/2/2020 Tarihli ve 2016/4177 Başvuru Numaralı Kararı

1 NİSAN 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2017/18560 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizetler Bakanlığının 2020/59 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 Tarihli ve 9269, 9270 ve 9271 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/38342 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal’de İmzalanan ve 7212 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2313)

8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2314)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2315)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2316)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2317)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2320)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2321)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın TOROS Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2318)

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2319)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/108, 109, 110, 111, 112)

YÖNETMELİKLER

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/10)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/3/2020 Tarihli ve 9264-3 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
SAYIŞTAY KARARI

Sayıştay Başkanlığının 25/3/2020 Tarihli ve 2020/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 12/2/2020 Tarihli ve 2017/6422 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2016/16050 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2281)

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2284)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2285)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2286)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/105)

YÖNETMELİKLER

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4)

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/3/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/47]

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/1/2020 Tarihli ve 2017/29474 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/5809 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/15134 Başvuru Numaralı Kararı

23 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Gazetenin dünkü sayısına ek olarak yayınlanan genelgelerden birisi kamu çalışanlarını ilgilendiriyordu. Buna göre devlet kurumlarına, bünyesindeki personeli uzaktan çalıştırma izni verildi.

YÖNETMELİKLER

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22/3/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

22 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2015/8483 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/37300 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/14655 Başvuru Numaralı Kararı

18 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2020 Tarihli ve 9237 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2017/12692 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/65239 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2017/8171 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

17 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2020 Tarihli ve 9243-1, 9243-2, 9243-3, 9243-4 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/15088 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/15566 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2015/4556 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2015/19280 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 163 Sayılı Kararı

13 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesi Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11/03/2020 Tarihli ve 2020/45 Sayılı Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11/03/2020 Tarihli ve 2020/46 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni ile İlgili 2020/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2015/4993 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2016/9422 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2020 Tarihli ve 2017/38399 Başvuru Numaralı Kararı

12 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUN

7223 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Depremden Zarar Gören Yetiştiricilere Hayvan ve Yem Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2267)

Elazığ İli, Merkez İlçe, Rüstem Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2268)

Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2269)

YÖNETMELİKLER

Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İskenderun Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65)

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/26283 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/37952 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/38836 Başvuru Numaralı Kararı

11 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/5653 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2016/73997 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/1/2020 Tarihli ve 2017/4786 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/15279 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2017/18412 Başvuru Numaralı Kararı

10 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 Tarihli ve E: 2018/74, K: 2019/92 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

9 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUIYZAM) Yönetmeliği

Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 29/1/2020 Tarihli ve 2016/13649 Başvuru Numaralı Kararı

8 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bahçeşehir Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Güç Elektroniği Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İÇTÜZÜK

Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

TEBLİĞLER

TS 1026-50 Bağlama Elemanları – Altıköşe Kanallı ve Taçlı Somunlar – Bölüm 50: Metrik, Normal ve İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/1)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/2)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2255)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2256)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2257)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2258)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sosyal Politika Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2259)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2260)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2261)

2019 Ortadoğu’da Barış Konulu Uluslararası Medya Seminerine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2262)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2263)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2264)

Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2265)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara’daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2266)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2254)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101)

YÖNETMELİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

25/12/2018 Tarihli ve 500 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki, Güvenlik Korucularına Aylık Ek Tazminat Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2184)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2185)

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2186)

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)

2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2188)

Ekli Listede Adları Belirtilen Bazı Alanların “Yayla Alanı” Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Aynı Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2189)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2190)

Şırnak İli, Merkez İlçede Bulunan Kasrik Boğazı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2191)

Elazığ İli, Merkez İlçe, Abdullah Paşa (Sürsürü) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2192)

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2193)

Elazığ İli, Merkez İlçe, Mustafa Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2194)

Van İli, Başkale İlçesinde Bulunan Dereiçi Travertenleri Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2195)

Hemşin-Çamlıhemşin İl Yolu (Şehir Geçişi) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2196)

Saros Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Çanakkale İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2197)

Yeniköy Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Çanakkale İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2198)

Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2199)

Kütahya İli, Emet İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Trafo Binasının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2200)

154 kV Şabanözü OSB-Yakınkent Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2201)

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Alt Birimleriyle Birlikte Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2202)

154 kV Yığılca Çimento TM-Osmanca TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2203)

Söke Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Kirazlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2204)

Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan Tersakan Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2205)

Ankara İli, Akyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2206)

Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan Köpek Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2207)

Van İli, İpekyolu İlçesinde Bulunan Erek Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2208)

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler (Doğu) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Pendik Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2209)

Çerkeş Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Ankara İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2210)

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2211)

Adıyaman İli, Merkez İlçe, Mara Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Adıyaman Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2212)

Adana İli, Karataş İlçesinde Bulunan Ağyatan Lagünü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2213)

Dırağa Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Gümüşhane İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2214)

Muş İli, Varto İlçesinde Bulunan Hamurpet (Akdoğan) Gölü ve Güneyinde Yer Alan Karasal Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2215)

Osmaniye İli, Düziçi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Haruniye Kaplıcaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2216)

İzmir İli, Selçuk İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 12. Grup Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2217)

Bitlis İli, Adilcevaz İlçesinde Bulunan Sodalı Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2218)

Niğde İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2219)

Muğla İli, Fethiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kayaköy ve Gemiler Koyu Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2221)

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2222)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2220)

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2223)

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/02/2020 Tarihli ve 2020/ÖİB-K-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 Sayılı Kararları

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.ç)

KARAR

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurul Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2019/6266 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3, 4 ve 16. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

3 MART 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2182)

ATAMA KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına, Mustafa YILMAZ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/80)

YÖNETMELİKLER

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Avrupa Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Gıda Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11, K: 2019/86 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 8 ve Bölüm 9 ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/21)

Gaz Kartuşları (Tüpler)-Yeniden Doldurulamayan-Metalik-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İçin-Vanalı veya Vanasız-Taşınabilir Cihazlarda Kullanılan –İmalat, Muayene, Deneyler ve İşaretleme ile İlgili Tebliğ (TS EN 417) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/31)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/22)

Gaz Tüpleri-Taşınabilir-Tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN 12245+A1) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/42)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/23)

Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 14427-TS EN 12245) (Tebliğ No: MSG – MS - 2011/15)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/24)

Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar’a Kadar (30 MPa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (TS EN ISO 2503) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/25)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS- 2020/25)

Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995) (Tebliğ No: MSG – MS - 2013/21)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/26)

25 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUN

7222 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2139)

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2141)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2140)

Bursa İli, Yenişehir İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2142)

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2143)

Pamukova Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2144)

Kocatepe Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2145)

Düzce Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2146)

Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2147)
154 kV Kurşunlu-Şabanözü OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2148)

Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2149)

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili

Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2150)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)

Köprülü Kanyon Milli Parkı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2152)

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesiminin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2153)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2154)

22/10/2004 Tarihli ve 2004/8328 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan, Bazı Alanların Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlan Edilmesine İlişkin Hükmün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2155)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/16)

TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/17)

TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2019/33)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/18)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2020 Tarihli ve 9199 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/1894 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/12263 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2016/6776 Başvuru Numaralı Kararı

24 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Avrasya Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Yaşar Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)

YÖNETMELİKLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bingöl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

2020 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2020 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2020 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2020 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

22 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS EN ISO 6134 Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Doygun Buhar İçin-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/19)

TS 2337-18 Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu Bombeli-Uzunluğun Yarısına Kadar Yiv Açılmış Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/20)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2134)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2135)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişiler ile Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2129)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Jund al-Kilafah Adlı Organizasyonun Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2130)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2131)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Organizasyon ve Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2132)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Afaq Dubai Adlı Kuruluşun Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2133)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Milton John Algernon Adlı Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2136)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/61, 62, 63, 64, 65)

YÖNETMELİKLER

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/11026 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

20 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESİM GAZETE

KANUN

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Antalya İli, Kepez İlçesinde Bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2115)

Van İli, İpekyolu ve Gürpınar İlçelerinde Bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2116)

İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin Adının “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2117)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2118)

Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Adı Geçen İlçede Yapılacak Konutların İnşası Amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2119)

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2120)

YÖNETMELİKLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

19 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9185 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9186 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9187 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2014/4926 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/8011 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/4248 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

17 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9190 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9175-4 Sayılı Kararı

14 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 11/02/2020 Tarihli ve 200 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Samsun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/62, K: 2019/98 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/106, K: 2019/100 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/108, K: 2019/101 Sayılı Kararı

13 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği

TEBLİĞ

Faaliyet İzni Verilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2018/89, K: 2019/84 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2018/90, K: 2019/85 Sayılı Kararı

12 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Elazığ’da Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2093)

Van İli, Başkale İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2094)

Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2095)

Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2096)

Antalya İli, Konyaaltı İlçesinde Bulunan Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2097)

Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) Projesinin Gaziray Depo Sahası Kesimi Kapsamında Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2098)

Sivas İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2099)

Bursa İli, Nilüfer ve Karacabey İlçelerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2100)

Evrencik Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kırklareli İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2101)

“Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2102)

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2103)

Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2104)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2105)

YÖNETMELİKLER

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2020 Tarihli ve 9166 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/41 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/42 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/43 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/44 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/45 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/46 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 Tarihli ve E: 2018/138, K: 2019/94 Sayılı Kararı

11 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2020/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/20, K: 2019/95 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/34, K: 2019/97 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/12/2019 Tarihli ve 2016/12313 Başvuru Numaralı Kararı

10 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2019 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)

6 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

5 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/53, 54, 55, 56, 57)

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/37, K: 2019/87 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8965-2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 ŞUBAT 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUNLAR

7218 Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7219 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun

7220 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/51, 52)

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği Üyeliğinden Ayrılmasına İlişkin Geçiş Dönemi ile İlgili 2020/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 148)

Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 149)

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 150)

Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:151)

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 152)

Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 153)

Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 154)

Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 155)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/01/2020 Tarihli ve 9153 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/01/2020 Tarihli ve 8839 Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/9], [01/10], [01/11], [01/12], [01/13], [01/14], [01/15] ve [01/16] Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUNLAR

7207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7208 Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7209 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara’daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7210 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7211 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7212 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal’de İmzalanan Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7213 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7214 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7215 8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7216 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gine Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 20 Temmuz 2019 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2082)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Cezanın Kaldırılması ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 2083)

YÖNETMELİKLER

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/54)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/01/2020 Tarihli ve 9155 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hakkari Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2016/4384 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/12/2019 Tarihli ve 2016/8080 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 9138 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 9143 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 31/10/2019 Tarihli ve 2016/14597 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 31/10/2019 Tarihli ve 2016/22702 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

Isparta İli Merkez İlçesine Bağlı Savköy Beldesinin İsminin “Sav” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/99, K: 2019/83 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2017/28126 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23/01/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2064)

Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2066)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2067)

Türkiye ile İsviçre Arasında Tarım Ürünlerinde Ticaret Düzenlemelerinin Tadil Protokolü ve Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Anlaşmanın Tadil Enstrümanının 1 Aralık 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2068)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2050)
Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Turgutreis Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2051)
Malatya İli Kent Merkezinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2052)
Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2053)
İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçelerinde Yer Alan “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Kapsamındaki Taşınmazların 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci Maddesi Uyarınca Turizm Yatırımlarına Tahsisi Amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2054)
Manisa İlinde Bulunan ve Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2055)
Kocaeli İlinde Bulunan ve Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2056)
Erzincan İlinde Bulunan ve Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2057)
Ağrı ve Muş İllerinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2058)
Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2059)
İspir İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Erzurum İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2060)
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2020 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2061)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 2062)
Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazınım Katılım Payı Tutarlarının 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2063)
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2069)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47)

YÖNETMELİKLER

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048)
Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2049)
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
Nükleer Güvence Yönetmeliği
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Taşıma Kuralları Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2015/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/5)
Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS 5306) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/6)
Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/26)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/7)
TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri-Asetilen Tüpleri-Temel Gerekler ve Tip Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2017/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/9)
TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2015/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/10)
Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/01)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/11)
Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-3) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/15)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/12)
TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri-Tüp Vanaları-Özellikler ve Tip Deneyleri (ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2016/20)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/13)
Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS 2020/14)
Gaz Tüpleri-Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım ve Deneyler-Bölüm 2: Çekme Dayanımı 1100 MPa’a Eşit veya Daha Büyük Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9809-2) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/36)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-MS 2020/15)
Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/64)
Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemleri Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/6802 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2015/13099 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2016/9514 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2017/15121 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2017/39967 Başvuru Numaralı Kararı

22 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/67)

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/68)

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/69)

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/70)

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (No: 2019/71)

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2016/1750 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2017/27041 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/12/2019 Tarihli ve 2017/37121 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

21 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)

TEBLİĞLER

TS EN ISO 8675 Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) – Metrik İnce Adımlı – Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/36)

2019 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2020 Tarihli ve 9128-1, 9129-1, 9129-2 ve 9129-3 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 12/12/2019 Tarihli ve 2018/14445 Başvuru Numaralı Kararı

20 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUN

7217 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

TBMM KARARI

1240 Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2020-1)

TS EN 60282-1 Sigortalar-Yüksek Gerilim-Bölüm:1 Akım Sınırlayıcı Sigortalar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/31)

TS 1946 Heksan (Gıda Sanayiinde Kullanılan) Standardının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/2)

Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı Tebliği (Tebliğ No: FKS-86/26-27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/3)

Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-99/25-26)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/4)

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/2)

17 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUNLAR

7202 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7203 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7204 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 56)

ATAMA KARARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ’nin Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2020/35)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2043)

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/1)

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/85, K: 2019/88 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/95, K: 2019/89 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2017/26141 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 28/06/2019 Tarihli ve E: 2018/3, K: 2019/4 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

İLKE KARARLARI

Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 26/12/2019 Tarihli ve 2017/22355 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 OCAK 2020 TARİHLİ RESİM GAZETE

YÖNETMELİKLER

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/14 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/15 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/20 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/22 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/33 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/34 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/35 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/36 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/40 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 9114 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 9116 Sayılı Kararı

DÜZELTME: Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)

Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2017/17839 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME:

nerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği (III-62.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-62.2.a)

Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (VII-128.9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.9.a)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9018 Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2019 Tarihli ve 2016/14254 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2019 Tarihli ve 2016/36782 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2031)

Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Sofça Mesire Alanı Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2032)

Konya İli, Selçuklu İlçesinde Bulunan Alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2033)

Bazı Alanın Giresun Bulancak Adatepe Yayla Turizm Merkezi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi, Bazı Alanın Giresun Güce Yayla Turizm Merkezi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2034)

Nevşehir Kalesi ve Çevresini Kapsayan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2035)

Bazı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin Kurulması ile Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Polatlı İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2036)

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Nagoya’ya Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2037)

Rize İli, Merkez İlçe, Çarşı ve Piriçelebi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2038)

Güney-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Bursa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2039)

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

YÖNETMELİKLER

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

TBMM KARARI

1239 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik (SHY-Devlet)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)

KURUL KARARI

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

KARAR

80 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil ile Öğretim Yönetmeliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

TBMM KARARI

1238 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2009)

Türk-Sloven Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2010)

Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2011)

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2008)

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2013)

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Konya İli Sınırları İçerisindeki Bazı Taşınmazların TKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Sağlık Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2015/18467 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2018/9270 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2019 Tarihli ve 2016/256 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 10. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1956)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1957)

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Anlaşmanın Tadiline İlişkin Olarak Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1958)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1955)

YÖNETMELİKLER

Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/17)

TS EN 22568 Pafta Lokmaları ve Pafta Kolları-Elle ve Makina ile Çalışan Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/33)

TS 1033 Cıvatalar ve Somunlar-Ankraj İçin, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/37)

TS 1036 Cıvatalar-Delik Başlı, Metrik Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/38)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2020 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8751 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 8752 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2016/1138 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 27/11/2019 Tarihli ve 2017/14768 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 23. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31/12/2019 tarihli ve 30995 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.

31/12/2019 tarihli ve 30995 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.

31/12/2019 tarihli ve 30995 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Tebliğler yayımlanmıştır.

30 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1949)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 27/12/2019 Tarihli ve 1584 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9024, 9026, 9027, 9030, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040-1 ila 9040-13, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9095, 9096, 9097 ve 9098 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/20)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/21)

KURUL KARARLARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/12/2019 Tarihli ve 2019/387 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019, 9021, 9101 ve 9102 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay 23. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cezayir’in 15 Yaşından Küçük ve 65 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1943)

Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1945)

ATAMA KARARLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Edibe SÖZEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/469)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine, İsmail ERASLAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/470)

YÖNETMELİKLER

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM: 2019/18)

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2019/55)

Doğal Çiçek Soğanlarının 2020 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/63)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/31)

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 54)

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 55)

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1926)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1925)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1927)

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beşkonak Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1928)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1929)

Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına “İstiklal Madalyası” Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1930)

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1931)

Karamürsel Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kocaeli ve Bursa İllerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1932)

Fener Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Sinop İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1933)

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2019/443)

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2019/462)

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2020 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/463)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461)

YÖNETMELİKLER

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 20/11/2019 Tarihli ve 2016/62537 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 20/11/2019 Tarihli ve 2017/21000 Başvuru Numaralı Kararı

25 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1877)

Uşak İli, Ulubey İlçesi, Hasköy Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1878)

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1879)

Konya İli, Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1880)

Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde Bulunan Nehil Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1881)

Karabük İli, Eskipazar İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akkaya Hamamı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1882)

Denizli İli, Çameli İlçesinde Bulunan Kusuru Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1883)

Burdur İli Sınırları İçerisinde Bulunan İnsuyu Havzası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1884)

Hatay İli, Kırıkhan ve Reyhanlı İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesi, Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1885)

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1886)

154 kV Saros RES TM-Kocalar RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1887)

154 kV Saros RES TM-Çan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1888)

154 kV Kulu-Emirler Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1889)

Kuzey Marmara Otoyolu ile Kesişen Enerji İletim Hatlarının Deplase Edilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1890)

154 kV Elbeyli Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1891)

Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Evren KÖK-Gülhüyük KÖK Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1892)

Antalya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kızılağaç 380 TM-Karacalar DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1893)

Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Yenikozlu TM-Saka DM Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1894)

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde Yapımı Planlanan Afşin C Termik Santrali ve Yan Üniteleri ile Hurman Nehrinin Derivasyonu İşi Kapsamında Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1895)

Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Hatay ve Adana İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1896)

Karabük İli, Eskipazar İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Mermer Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1897)

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1898)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1899)

Artvin İli, Murgul İlçesine Bağlı Damar Köyünün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Murgul Belediyesine Katılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1900)

2019 Yılı Yatırım Programında 2013A010230 Proje Numarası ile Yer Alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Çermik-Kale (GAP) Projesi Kapsamındaki Kale Barajı İçin Alınan Kamu Yararı Kararının İlan Süresinin Bitiminden İtibaren Başlayan, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 25 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası Kapsamındaki Sınırlamaya İlişkin Sürenin, Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Beş Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1901)

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1902)

30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2020 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1903)

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvarbey Mahallesinde Bulunan ve 3/7/2007 Tarihli ve 2007/12375 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren, Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1904)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görev Yapan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkındaki 4/2/2002 Tarihli ve 2002/3698 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1905)

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1906)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1907)

Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketine Hazinenin İştirak Etmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1908)

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 200.000.000 TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1909)

Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1910)

 Bazı Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ile Bazı Enstitü ve Yüksekokulların Kapatılmasına, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Bünyesinde Almanya’nın Berlin Şehrinde Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi Kurulmasına, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün Adının Afet Yönetimi Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1911)

2020/2021 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1912)

YÖNETMELİKLER

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1850)

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1851)

Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği

İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 20/11/2019 Tarihli ve 2014/15431 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 20/11/2019 Tarihli ve 2016/3389 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUNLAR

7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7199 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7200 Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Hakkari İli, Yüksekova İlçesine Bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Yüksekova Belediyesine Katılmalarına Dair Karar (Karar Sayısı: 1840)

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2020 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1841)

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 1842)

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1843)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Geçici 10 uncu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 11 inci Maddeleri ile Getirilen Düzenlemelerden Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru Sürelerinin 30/6/2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1844)

YÖNETMELİKLER

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

GENELGE

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2019/29 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8994 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 8996 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2019 Tarihli ve 9006 Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2015/4368 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2016/5583 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/11/2019 Tarihli ve 2016/67737 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

YÖNETMELİKLER

Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

21 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE PDF HALİ

Türk Patent Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 7)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

DÜZELTME: Akıncı Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Kayseri İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1696) ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Girişimsel MR ve İnme Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 5, 8 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 162)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8984 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 26/7/2019 Tarihli ve 2017/15698 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Helal Akreditasyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (v) Bendi Kapsamında Yapacağı Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

2019 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 3/10/2019 Tarihli ve 2015/4916 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliği

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/61)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8981 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 Tarihli ve 8987 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/21 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2017/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/23 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/31 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/37 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/38 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/39 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/3140 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsü Yönetmeliği

İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Libya Devleti’nin 16 Yaşından Küçük ve 55 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1834)

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1835)

YÖNETMELİKLER

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında İmzalanan 2008-2010 Yıllarına Ait 6 Finansman Anlaşmasının Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1828)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440)

YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/16)

Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG/2013-5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG/2019-32)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2015/6354 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2016/40621 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2016/73556 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/6190 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/8660 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/866 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 5, 14 ve 23. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerinde Bulunan Bölgenin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Kamu Kurum ve Kuruluşları Adına Olan Tahsislerin Kaldırılması, Taşınmazların Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 29/10/2023 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1817)

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Yürürlük Tarihinin 8 Aralık 2019 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1818)

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1820)

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1821)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)

Çorum İli, Mecitözü İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1823)

Mecitözü İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Çorum İli, Mecitözü İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1824)

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Gözalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1825)

YÖNETMELİKLER

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/10/2019 Tarihli ve 2015/2595 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/9326 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2015/54 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2015/14340 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı ile İlgili 2019/28 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8959/1-174 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/7192 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/7824 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/14176 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik

Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Galatasaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/30)

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8700 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 31/10/2019 Tarihli ve 2015/9496 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/15421 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca elirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 ARALIK 2019 TAİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ostim Teknik Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/48)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/12 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/13 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/16 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/17 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/18 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/19 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/25 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/26 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/28 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/29 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/30 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/32 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/11/2019 Tarihli ve 2016/12506 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 395)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2019/70, K: 2019/81 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/8880 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/16239 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hisselerinden, Diğer Mülhak Vakıflara Ait Olanları Hariç Olmak Üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği (A) ve (B) Grubu Hisselerin Hazineye Devredilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1814)

YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

TS 2337-8 Pimler - Bölüm: 8 Metrik Vida Dişli ve Konik Uzunluğu Sabit Konik Pimler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS – 2019/19)

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8695 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maltepe Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8955 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 Tarihli ve 8957 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1811)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1810)

ATAMA KARARLARI

Büyükelçi Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/415, 416)

YÖNETMELİKLER

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller ve Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/1235 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/13542 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hava ve Yer Operasyonları İçin Kullanılan Ölçü Birimleri Yönetmeliği (SHY-ÖLÇÜ)

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156)

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1)

Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/35)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/4450 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/17914 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi İntegratif Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 11/7/2019 Tarihli ve 2014/5433 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2019/49)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2019 Tarihli ve 8943 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 KASIM 2019 TARİHLİ GAZETE

KANUNLAR

7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7192 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 52)

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/58)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8934 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/55)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)

KURUL KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54)

KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8662 Sayılı Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8663 Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/257], [01/263], [01/264], [01/265] ve [01/266] Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 KASIM 2019 TARİHLİ RESİM GAZETE

YÖNETMELİKLER

Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/48, K: 2019/74 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/150, K: 2019/79 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/2884 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Maltepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliği

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/142, 143, 144, 145, 146)

2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2019/52)

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

Yargıtay 22. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (No: 2019/51)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/53)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2017/16, K: 2019/64 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2018/105, K: 2019/71 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/79, K: 2019/76 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1792)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 3 Haziran 2014 Tarihinde İmzalanan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması Ek Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1793)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400)

YÖNETMELİKLER

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2019/25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2019/26 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/53, K: 2019/75 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2015/17563 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2016/11228 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2017/14871 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 50)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 51)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1768)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1769)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1771)

Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1772)

Bazı Fakültelerin Kurulması, Bazı Yüksekokulların Kapatılmasına ve Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1773)

Isparta İli, Eğirdir İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1774)

 Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1775)

Ceylanpınar-Akçakale İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1776)

Eskipazar İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Karabük İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1777)

Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Artvin ve Rize İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1778)

Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Antalya ve Burdur İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1779)

Sabiha Gökçen Havalimanı Doğal Gaz Boru Hattı Deplase Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İstanbul İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1780)

Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1781)

154 kV Ödülalan-Tatarhöyük Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1782)

YÖNETMELİKLER

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

9 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)

Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

SAYIŞTAY KARARLARI

Sayıştay Genel Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 5433/1 ve 5433/2 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARI

İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767)

YÖNETMELİKLER

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50)

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2019/47)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/30)

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2014/13961 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

7 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUN

7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 49)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1740, 1741, 1742)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1743)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1744)

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1745)

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1746)

Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1747)

Mahmut Şevket Paşa-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, İstanbul İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1748)

Alares Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Manisa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1749)

Güney-1 Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Bursa İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1750)

Kıyıköy Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Kırklareli İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1751)

Rize İli, Güneysu İlçesi, Ulucami Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Güneysu Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1752)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1753)

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1754)

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği ile İlgili 2019/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2015/11941 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/3175 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/14525 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2019 Tarihli ve 2015/19219 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 KASIM 2019 PERŞEMBE TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1734)

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2019/372)

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2019/373)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385)

YÖNETMELİKLER

Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 161)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/1261 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/9608 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/13524 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

5 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2015/6547 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

3 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 KASIM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

2019 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

2019 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/10/2019 Tarihli ve 8912 Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 25/7/2019 Tarihli ve E: 2017/18, K: 2019/66 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

31 EKİM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

TBMM KARARLARI

1234 Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1235 Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Kararlarının Kınanması, Reddedilmesi ve Yok Hükmünde Sayılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/137, 138, 139, 140, 141)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2016/205, K: 2019/63 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/7/2019 Tarihli ve E: 2018/92, K: 2019/67 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/9/2019 Tarihli ve 2016/13475 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30 EKİM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

KANUN

7189 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

CUMHURBAŞKANI KARARI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1731)

YÖNETMELİKLER

İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/10/2019 Tarihli ve 8905 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28 EKİM 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beşkaza-Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yorumlar