5 Şubat 2021 tarihli resmi gazete tam hali

Resmi gazetenin 5 Şubat 2021 tarihinde çıkan sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin bugünkü yani 5 Şubat 2021 tarihli sayısında yer alan ilanlar, duyurular, kararlar açıklandı.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alanlar: 

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 50)

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 12/1/2021 Tarihli ve 2018/31036 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/10/2020 Tarihli ve E: 2018/4, K: 2020/2 Sayılı Kararı

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar