3 Temmuz 202 tarihli resmi gazetede çıkan kararlar

Resim Gazete'nin 3 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan nüshasında çıkan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan 31173 sayılı nüshasında yer alan ilanlar ve kararlar belli oldu.

İşte Resmi gazetenin bugünkü sayısında çıkan kararlar:

TBMM KARARI

1245 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2725)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2726)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/07/2020 Tarihli ve 120, 121 ve 122 Sayılı Kararları

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2020 Tarihli ve 9422, 9430, 9433 ve 9434 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/32004 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2015/13800 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar