3 Ekim 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 3 Ekim 2020 tarihli sayısında yer alan ilanlar, kararlar ve yönetmelikler belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 3 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 31263 Sayılı nüshasında yer alan ilanlar, kararlar ve tebliğler belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan ilanlar:

YÖNETMELİKLER

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/98, 99, 100, 101)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 Tarihli ve 9583, 9587 ve 9589 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazetenin PDF hali 

Yorumlar