3 Aralık 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 3 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar ilanlar ve tebliğler belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

İşte 3 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan resmi gazetenin 31323 sayılı nüshasında yer alan ilanlar ve kararlar belli oldu.

İşte resmi gazetede yer alan ilanlar:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3256)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3257)

CUMHURBAŞKANI KARARI

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3258)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 27/11/2020 Tarihli ve 2020/604 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Ankara Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 15/10/2020 Tarihli ve E: 2020/14, K: 2020/58 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/9/2020 Tarihli ve 2016/14475 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar