29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazete

29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazete yayınlandı. 31200 sayılı resmi gazetede yer alan kararlar, ilanlar, yönetmelikler neler oldu? İşte detaylar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 29 Temmuz 2020 tarihli 31200 sayılı nüshasında yayınlanan kararlar, ilanlar, yönetmelikler, yasalar belli oldu. 

İşte 29 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yer alan kararlar:

YÖNETMELİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/18)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)

KURUL KARARLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2017/3 (Değişik İşler), K: 2020/4 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/7 (Değişik İşler), K: 2020/5 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/8 (Değişik İşler), K: 2020/6 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/11 (Değişik İşler), K: 2020/7 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2018/126, K: 2020/32 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29 TEMMUZ 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar