28 Ekim 2020 tarihli resim gazete PDF

Resmi gazetenin 28 Ekim 20202 tarihli nüshasında yer alan kararlar, ilanlar ve tebliğler belli oldu. İşte resim gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararları:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 28 Ekim 2020 tarihli saısyısında yer alan kararlar ve tebliğler belli oldu: 

İşte o kararlar ve tebliğler:

TBMM KARARI

1268 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam Karşıtı Açıklamalarına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2015/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/33 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/34 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/35 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/36 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/37 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/38 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/39 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/40 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/41 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/42 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/43 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/44 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/45 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/46 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/47 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/48 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/69 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/49 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2020/50 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar