25 Mart 2021 tarihli resmi gazetede neler var?

Resmi gazetenin 25 Mart 2021 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan ilanlar, duyurular neler oldu?

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 25 Mart 2021 tarihli sayısında yayınlanan ilanlar, kararlar, duyurular belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Üye Devletlerin Türk Kültür ve Mirası Vakfı Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3744)

Üye Devletlerin Türk Akademisi Bütçesine Zorunlu Katkı Paylarına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3745)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3743)

Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3746)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan

Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3753)

YÖNETMELİKLER

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/71, 72, 73, 74, 75)

Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (No: 2021/13)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 22/1/2021 Tarihli ve 2017/30997 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar