25 Haziran 2021 resmi gazete tam hali

Resmi gazetenin 25 Haziran 2021 Cuma tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol
25 Haziran 2021 resmi gazete tam hali

Resmi gazetenin bugünkü yani 25 Haziran 2021 Cuma tarihli sayısı yayınlandı.

Gazetede yer alan kararlar ve duyurular belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar: 

KANUN

7328 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4135)

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4136)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4139)
154 kV (PS-5 Gaziantep-1) Brş.N.-Kuzeyşehir Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4140)

Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G6021 Şatırhüyük-İncirli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu

Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4141)

Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “8G4030 Köseler KÖK-Toydemir KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz

Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4142)

Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G5024-Güllühüyük-Yelliburun Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Söz Konusu

Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4143)

Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4144)

Özel Hastaneler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4145)

Bazı Fakültelerin Kurulması, Bazı Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Sanat,

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Adı Altında Birleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti’nde Akademik Birim Kurulması Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 4146)

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Adının İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4147)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/06/2021 Tarihli ve 485 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4148)

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yönetmeliği

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2021/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2019/3512 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar