24 Temmuz 2020 tarihli resmi gazete

Resmi Gazetenin 24 Temmuz 2020 tarihli nüshasında çıkan kararlar ve ilanlar nelerdi? İşte detaylar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi Gazetenin 24 Temmuz 2020 tarihli ve 31195 sayılı nüshasında yayınlanan kararlar, ilanlanlar ve yönetmelikler belli oldu. İşte Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kararlar: 

TBMM KARARLARI

1253 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1254 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1255 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1256 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1257 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1258 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1259 Çevre Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1260 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1261 İçişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797)

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan ÜSTÜN’ün Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/366, 367, 368, 369, 370)

YÖNETMELİKLER

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/15)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/18)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/19)

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d)

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.b)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9467, 9468 Sayılı Kararları

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/49, K: 2020/36 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/50, K: 2020/37 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 5/3/2020 Tarihli ve 2016/69274 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulunun 03/07/2020 Tarihli ve 320 Sayılı Kararı

Yorumlar