24 Ekim 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan nüshasında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli 31284 sayılı nüshasında yer alan kararlar, ilanlar ve tebliğler belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar ve ilanlar:

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475)

YÖNETMELİKLER

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 2020/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9632 Sayılı Kararı

İLKE KARARLARI

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine İlişkin İlke Kararı (No: 110)

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 109 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 111)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar