22 Temmuz 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 22 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan nüshasında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu. İşte detaylar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 22 Temmuz 2020 tarihli 31193 sayılı nüshasında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu. Gazetenin bugünkü sayısında askeralma yönetmeliği ve anayasa mahkemesi kararları dikkat çekti. 

İşte resmi gazetinin 22 Temmuz 2020 tarihli nüshasında yer alan ilanlar: 

YÖNETMELİKLER

Erat Sevkiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2775)

Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2776)

İl Özel İdareleri ile İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Askeralma Yönetmeliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/16)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/17)

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2018/88, K: 2020/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2017/39987 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar