22 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 22 Eylül 2020 tarihli sayısı yayınlandı.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 22 Eylül 2020 tarihli nüshasında yayınlanan kararlar ve ilanlar belli oldu. 

İşte 31252 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan kararlar: 

YÖNETMELİKLER

Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/96, 97)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9534 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/12115 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2018/15422 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF

 

Yorumlar