21 Ocak 2021 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 21 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar, ilanlar, duyurular belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

İşte 21 Ocak 2021 tarihli resmi gazete: 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3431)

YÖNETMELİKLER

Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Aritmi, Elektrofizyoloji ve Kalp Pili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/10/2020 Tarihli ve 2018/36426 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2018/25073 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN BUGÜNKÜ PDF HALİ

Yorumlar