2020 Özel okul kayıtları ne zaman bitiyor?

Özel okul kayıtları ne zaman bitiyor, kayıt için verilen süre ne zaman sona eriyor? işte 2020 MEB Özel Okul Kayıt Takvimi hakkında merak edilenler:

Google Haberlere Abone ol

2020 Özel okul kayıt takvimi, LGS puanlarını öğrenen öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Öğrencisini özel okula kayıt ettirmek isteyen veliler 2020 MEB Özel Okul Kayıt Takvimi hakkında araştırmalar yapıyor, özel okul kayıtlarının ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte 2020 MEB Özel Okul Kayıt Takvimi: 

Özel okul kayıt takvimini merak edenler için öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Taban puanları öğrenerek kayıt yaptırmanızda fayda var. 

Özel okul kayıt için gerekli olan taban puanlar ise 17 Temmuz 2020 tarihindein itibaren okulların web siteleri üzerinden yayınlandı. 

Özel okullara ön kayıt ise 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü başladı. 

Özel okul kesin kayıt tarihi ise 21 Temmuz 2020 Salı itibariyle başladı. 

Yedek liste kesin kayıt dönemi ise 22 Temmuz 2020 tarihinde başladı. 

Özel okullara serbest kayıt dönemi ise 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlıyor. 

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ

MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlere bağlıdır.

Kayıt işlemleri için sadece bir kişi okul binalarına kabul edilecektir. Bu süreçte anlayış ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Okulun Hazırlık sınıfı VEYA 9. SINIF kontenjanı .......’dir.

(Okul Hazırlık sınıfı VEYA 9. SINIF kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.)

Her hangi bir nedenle kayıt takviminde değişiklik olması durumunda kayıt takvimimiz buna göre güncellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle özel okul kayıt uygulamasıyla ilgili şartlar ve kurallar belirlendi.

Buna göre kayıtla ilgili kurallar ve şartlar şöyle:

Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde resmi kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek yapılabilir.

Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.

Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması gerekmektedir. Belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu işlemi takiben veli ilk taksiti yatırır ve dekont ile kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş olur.

Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır.

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre aday öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa aday öğrenci kaydı ancak bir sonraki kayıt döneminde yapılabilir.

Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini sonlandırma kararı alabilir.

Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini web sitesinde de ilan edecektir.

Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.

Okul Kayıt Kabul Komisyonu okullar tarafından oluşturulur ve kayıtlar tutanak altına alınır.

İçinde bulunulan salgın süreci nedeniyle, okullarda alınan sağlık ve hijyen önlem ve tedbirleri gereğince kurumlar fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda sosyal mesafe ilkesine uymak koşuluyla kesin kayıt düzenlemelerini yaparlar.

DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

Özel okullara kayıt yaptıracakların bilmeleri gereken diğer önemli hususlar ise şunlar: 

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre en son 20 Temmuz 2020 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt saatleri ve diğer detaylar web sitesinde ilan edilecektir.

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 20 Temmuz 2020 günü en geç 17.00-20.00 saatleri arasında okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda yayınlanması için izin talep edebilir.

ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 19.00’a kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.

d. 21 Temmuz 2020 tarihi 17.00-19.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Boş kontenjanlara 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 09.00’dan itibaren okulun web sitesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda yedek listeden kesin kayıtlar yapılır.

Yedek liste kesin kayıt işlemlerinde, okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilere kayıt hakkı tanınır. (Öğrenci velileri yedek listeden sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak gruplar halinde çağırılacaktır. Çağırılan her bir gruba tanınan süre ilan edilecektir. Kendine tanınan süre içinde kayıt başvurusu için görevlinin yanına gelmeyen veli hakkını kaybeder. Okul daha sonraki gruptan kayıtlarına devam eder.). Bu bölüm opsiyonel olup belirtilen sistem içinde düzenleme yapacak olan okullar bu maddeyi ekyeceklerdir.) Yedek listeden kesin kayıt sırasında açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılabilir.

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 22 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek II. Ön kayıt – kesin kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

İKİNCİ ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT DÖNEMİ

Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunulabilir.

a. Okul, II. ön kayıt dönemi için taban puanını 22 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek web sitesinde ilan edecektir.

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 23 Temmuz 2020 tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt saatleri ve diğer detaylar web sitesinde ilan edilecektir.

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 23 Temmuz 2020 günü en geç 17.00-20.00 saatleri arasında okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda yayınlanması için izin talep edebilir.

ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 24Temmuz 2020 tarihinde saat 14.30’a kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.

d. 24Temmuz 2020 tarihi saat 14.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul yönetimince aynı gün ön kayıt listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına karar verilir.

d. 24 Temmuz 2020 tarihinde 14.30’da boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 24 Temmuz 2020 tarihinde saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 24 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek Serbest kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir.

SERBEST KAYIT DÖNEMİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

Kayıt Takviminde 27-28-29 Temmuz 2020 tarihleri olarak belirtilmiş olan Serbest kayıt döneminde Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir.

Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaktır. Okul Kabul Kayıt Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecektir.

NAKİL DÖNEMİNE İLİŞKİN KURALLAR

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.

Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan edilecektir. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

MEB 2020 ÖZEL OKUL KAYIT TAKVİMİ PDF İNDİR

Yorumlar