2018'de 750 milyon adet madeni para basılacak

- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 2018'de 30 milyon adet 1 kuruş, 175 milyon adet 5 kuruş, 175 milyon adet 10 kuruş, 110 milyon adet 25 kuruş, 75 milyon adet 50 kuruş, 185 milyon adet 1 Türk Lirası olmak üzere, 750 milyon adet madeni para basması planlanıyor - Gelecek yıl borçlanma ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacak

Google Haberlere Abone ol
2018'de 750 milyon adet madeni para basılacak

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün gelecek yıl 30 milyon adet 1 kuruş, 175 milyon adet 5 kuruş, 175 milyon adet 10 kuruş, 110 milyon adet 25 kuruş, 75 milyon adet 50 kuruş, 185 milyon adet 1 Türk Lirası olmak üzere, 750 milyon adet madeni para basması planlanıyor.

Hazine Müsteşarlığının 2018 Yılı Bütçe Tasarısı'na göre, 2018 yılında yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik koşullar ile piyasa gelişmeleri değerlendirilerek, borç yönetiminin orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, para ve maliye politikaları ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verebilir bir borçlanma politikası izlenmesi amaçlanıyor.

Hazinenin mali varlık ve yükümlülüklerinin etkin bir biçimde yönetilmesi ve söz konusu varlık ve yükümlülüklerin yapısının şoklara karşı güçlendirilmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana uygulanan stratejik ölçütlere dayalı uygulamalara devam edilecek.

Stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları çerçevesinde 2018 yılında borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması, iç borçlanmada sabit faizli enstrümanlara ağırlık verilmesi, ortalama vadenin piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uzatılması ve güçlü nakit rezervi tutulmasıyla Hazinenin maruz kalabileceği kur, faiz ve likitide risklerinin etkin bir biçimde yönetilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıldan itibaren, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı kapsamındaki görev ve yükümlülüklerin yürütülmesine devam edilecek.

- Devlet katkısı uygulaması

Sigortacılıkta 2018 yılında devlet katkısı uygulamasına devam edilecek. Bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılıma ilişkin çalışmalar yürütülecek, ayrıca bireysel emeklilikteki mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

2018-2020 bütçe döneminde; nakit yönetimi kapsamında veri alışverişi ile kamu işletmeleriyle bilgi akışı ve iletişiminin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik ortamda izlenmesi hedefleniyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün gelecek yıl içerisinde 30 milyon adet 1 kuruş, 175 milyon adet 5 kuruş, 175 milyon adet 10 kuruş, 110 milyon adet 25 kuruş, 75 milyon adet 50 kuruş, 185 milyon adet 1 Türk Lirası olmak üzere toplam 750 milyon adet madeni para basması planlanıyor.

Cumhuriyet altını basımının yanı sıra tarihi, kültürel, sanatsal olayları ve anmaya değer günleri hatırlamak üzere gerekli miktarda hatıra para üretimi, resmi dairelere yapılan mühür, soğuk ve sıcak damga ile özel sektör firmalarının anma günleri, yıl dönümleri için hatıra madalyon benzeri basım işlerine de devam edilecek.

Hazine Müsteşarlığının 2018 yılı bütçe teklifinin 97 milyar 893 milyon 775 bin lira olarak belirlendiği tasarıya göre, 2019 yılı bütçesi 111 milyar 589 milyon 16 bin lira, 2020 bütçesi ise 121 milyar 173 milyon 241 bin lira olarak tahmin ediliyor.

Yorumlar