20 Ekim 2020 tarihli resim gazete

Resim gazetenin 20 Ekim 2020 tarihli sayısı yayınlandı.

Google Haberlere Abone ol

Resim gazetenin 20 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 31280 sayılı nüshasında yer alan ilanlar, kararlar ve tebliğler belli oldu.

İşte resmi gazetenin 20 Ekim Salı günkü sayısında yer alan kararlar:

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 14/10/2020 Tarihli ve 2020/136 Sayılı Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 14/10/2020 Tarihli ve 2020/140 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2016/13566 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2016/14253 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar