2 Şubat 2021 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin 2 Şubat 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 2 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 31383 sayılı nüshasında yer alan ilanlar, kararlar, duyurular belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar: 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)

YÖNETMELİKLER

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 15/12/2020 Tarihli ve 2017/33784 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar