2 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 2 Eylül 2020 tarihli sayısı yayınlandı. Gazetenin bugünkü sayısında Merkez Bankası'na önemli bir atama vardı.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 2 Eylül 2020 Çarşamba günkü 31232 sayılı nüshası yayınlandı. Gazetenin bugünkü bölümünde atama kararı, HSK kararları, yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ibi ilanlar yer aldı. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısı:

ATAMA KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Emrah ŞENER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/417)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 01/09/2020 Tarihli ve 130 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/21825 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar