19 Kasım 2020 tarihli resim gazete PDF

Resmi gazetenin 19 Kasım 2020 tarihli nüshasında yer alan kararlar, tebliğler nelerdir?

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 19 Kasım 2020 tarihli sayısında yer alan ilanlar, kararlar ve tebliğler belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar: 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 18/11/2020 Tarihli ve 546 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)

Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 Tarihli ve E: 2018/111, K: 2020/47 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2017/29874 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2020 Tarihli ve 2017/39786 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar