16 Nisan 2021 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin 16 Nisan 2021 Cuma günkü sayısında yer alan kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol
16 Nisan 2021 tarihli resmi gazete kararları

İşte resmi gazetenin 16 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar: 

YÖNETMELİKLER

Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik

Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10146, 10147, 10148, 10149, 10152 ve 10153 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2018/34064 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar