15 Nisan 2021 tarihli resmi gazete yayınlandı

Resmi gazetenin 15 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar neler oldu?

Google Haberlere Abone ol
15 Nisan 2021 tarihli resmi gazete yayınlandı

İşte resmi gazetenin 15 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar: 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/04/2021 Tarihli ve 2021/587 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85)

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/15)

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/14715 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/34763 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/20868 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN HALİ PDF

Yorumlar