15 Ekim 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 15 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan nüshasında yer alan kararlar belli oldu. İşte o kararlar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlanan 31275 sayılı nüshasında yer alan TBMM kararları, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, mahkeme kararları ve ilanlar belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3087)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 3086)

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yalova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/11371 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2017/11905 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: 13/10/2020 Tarihli ve 3078 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar