14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete PDF haliyle

Resmi gazetenin 14 Ağustos 2020 tarihli nüshası yayınlandı. Gazetenin bugünkü nüshasında üniversitlere atanan rektörlerin isimleri vardı.

Google Haberlere Abone ol

Resmi Gazetenin 14 Ağustos 2020 tarihli 31213 sayılı nüshası yayınlandı. 

Yayınlanan bugünkü sayıda 16 üniversiteye yeni rektör atanması vardı. 

İşte 14 Ağustos 2020 tarihli resmi gazetede yer alan kararlar:

ATAMA KARARI

Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2020/411)

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2017/28079 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/10286 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/23568 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar