13 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yer alan ilanlar

Resmi gazetenin 13 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan ilanlar, kararlar ve tebliğler belli oldu. İşte detaylar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 13 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 31273 sayılı nüshasında yer alan ilanlar, kararlar ve yönetmelikler belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar:

YÖNETMELİKLER

Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/23077 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: 25/9/2020 Tarihli ve 3018 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ 

Yorumlar