12 Şubat 2021 tarihli resmi gazete

Resmi gazetenin 12 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar açıklandı.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 12 Şubat 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar şöyle: 

YÖNETMELİKLER

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

2021 Yılının Hacı Bektaş Veli Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili 2021/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 12/11/2020 Tarihli ve E: 2020/13, K: 2020/68 Sayılı Kararı

Yorumlar