11 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 11 Eylül 2020 tarihli sayısında çıkan ilanlar ve kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 11 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan 32141 Sayılı nüshasında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu.

İşte 11 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede yer alan kararlar: 

YÖNETMELİKLER

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2946)

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında

Yönetmelik (2016/1628/AB)

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2019/2, K: 2020/28 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/22, K: 2020/34 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2014/7804 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete PDF Hali

Yorumlar