1 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 1 Eylül 2020 tarihli sayısında çıkan kararlar ve ilanlar belli oldu. İşte resmi gazetenin bugünkü nüshasında yer alan kararlar:

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 1 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan 31231 sayılı nüshasında yer alankararlar, yönetmelikler, tebliğler belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan ilanlar:

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/91, 92, 93, 94, 95)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)

KURUL KARARI

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin

Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2016/58665 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/19906 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar