1 Ekim 2020 tarihli resmi gazete PDF

Resmi gazetenin 1 Ekim 2020 tarihli nüshasında yayınlanan kararlar, ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 1 Ekim 2020 Perşembe günkü 31261 sayılı nüshasında yayınlanan ilanlar, kararlar, tebliğler ve yönetmeliker belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Silifke-Mut Devlet Yolunun 11+500.00-12+000.00 Kilometreleri Arasında Meydana Gelen Heyelan Sonrasında Bölgedeki Çalışmaların Bir An Önce Tamamlanarak Yolun Trafiğe Açılması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3035)

Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Tarihi Önemi Haiz Bazı Yapıların Turizme Kazandırılması Amacıyla Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3036)

YÖNETMELİKLER

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3034)

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Sanko Üniversitesi İhale Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2017/28013 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar