1 Aralık 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resmi gazetenin 1 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 1 Aralık 2020 Salı günü yayınlanan 31321 sayılı nüshasında yer alan kararlar ilanlar, tebliğler, yönetmelikler belli oldu. 

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar: 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/35)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2020/39)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/59, K: 2020/61 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2020/1, K: 2020/63 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/10/2020 Tarihli ve 2017/33904 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

1 Aralık 2020 resmi gazete pdf hali

Yorumlar