Yusuf el-Karadavi kimdir

Yusuf el-Karadavi kimdir, Yusuf el-Karadavi , Yusuf el-Karadavi hayatı , Yusuf el-Karadavi düşüncesi , Yusuf el-Karadavi iddaalar , Yusuf el-Karadavi kimdir (Arap. يوسف القرضاوي, doğum 9 Eylül 1926, , Mısır) - Mısırlı islam teoloğu.

Google Haberlere Abone ol
 Yusuf el-Karadavi  kimdir (Arap. يوسف القرضاوي, doğum 9 Eylül 1926, , Mısır) - Mısırlı islam teoloğu.
Ilımlı İslam'ın temsilcisi olarak kabul edilir. "Ikvan el-müslimin" Müftüsü. Daha çok "El-Cezire" kanalında yaptığı şeriat ve hayat programıyla dünyada şöhret kazanmıştır. Yusuf el-Karadavi Hayatı 

1926 yılı Eylül ayının 9'unda Mısır'ın El-Garbiyye vilayetinin Sift köyünde dünyaya gelen Yusuf el-Karadavi henüz iki yaşında iken babasını kaybetti ve onun eğitimi ile amcası meşgul olmuştur. Küçük Karadavi henüz on yaşına ulaşmadan Kur'an'ı ezberlemişti. Krallık döneminde Mısır Ezher Üniversitesi nezdindeki okula lise öğrencisi olarak kabul edilmiş ve en iyi ikinci öğrenci olarak bitirmiştir. Bundan sonra aynı üniversitenin "Dinin temel ilkeleri" bölümüne kayıt olan Karadavi eğitimini 180 öğrenci arasında birinci olarak bitirmiştir. Karadavi 1958 yılında Arapça üzere Akademik Araştırmalar Enstitüsü'nde "Dil ve Edebiyat" ihtisasına yönelmiştir. "Dinin temel ilkeleri" fakültesinin "Kur'an ve Sünnet ilimleri" bölümünün yüksek lisans programını bitiren Karadavi, doktor bilimsel adını da 1973 yılında ele bu üniversitede almıştır. Kardavi'nin doktora tezi adı "Zekat ve Zekatın toplumsal sorunların çözümünde yeri" idi. Şeyh Yusuf el-Karadavi hayatının ilk yıllarından çok sıkıntıların, siyasi baskıların tanık olmuştur. Hasan el-Benna'nin başkanlığındaki İkvanülmüslimin örgütüne üye olması onun defalarca hapse düşmesine neden oldu. İlk kez krallık sırasında gözaltına alınan Karadavi, üç defa da Mısır lideri Cemal Abdünnasir'in hakimiyeti yıllarında tutuklu olmuştur. 1961 yılında Katar'da dini bir enstitünün kurulmasında yakından iştirak eden Karadavi aynı enstitünün müdürü görevinde çalışmıştır. Bu nedenle Karadaviye Katar vatandaşlığı verilmiş ve o, Katar'da kalmıştır. Karadavi 1977 yılında Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi ve İslam araştırmaları bölümü kurarak dekan oldu. O, bu görevde 1990 yılına kadar kaldı. Karadavi aynı zamanda Katar Üniversitesi'nde "Sünnet ve Peygamber'in hayatını araştırma" merkezinin müdürüdür. 1413 yılı da "İslam araştırmaları" toplantısında uluslararası Kral Faysal ödülünü kazanan Karadavi aynı zamanda Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi de bilimsel ödülüne layık görüldü. Yusuf el-Karadavi büyük âlimlerden sayılır. Fetvalarındakı ölçülü fetva ve kitaplarının Müslümanlar arasında yayılmasına neden oldu. Karadavi şöhret kazandıran başka bir sebep ise onun el-Cezire televizyonunda "Şeriat ve Hayat" isimli programında yaptığı konuşmadır. Karadavi bu programda toplumun islami hayatının genel konularına değiniyor. Karadaviye şöhret getiren diğer bir neden de onun Mısır müftüsü Şeyh Nasr Ferid ile birlikte Talibanlarin Buda heykellerini dağıtdıkları bir zamanda İslam Konferansı Örgütü gibi bir heyet oluşturarak Talibanlardan heykellerin yıkılmasını durdurma talebi ile çıkış yapması olmuştur. İsrail'e karşı cihadı destekleyen Karadavi yabancı işgale karşı tüm islami hareketlerin mücadelesini de haklı sayıyor. Karadavi hakkında önermeler Karadavi 1960ci yıllarda. İslam aleminde Karadavi hakkında çeşitli hususlar mevcuttur. Bazıları onun fıkha dair fikirlerinin İslam fıkhı kitapları ile çeliştiğini söylüyor. Kardavi'nin görüşlerinin İslam hukuk yöntemine uymadığını iddia edenler alimin belli bir bilimsel yöntemi çıkış etmediğini de ileri sürerek onun dini metinlere ve fıkhi esaslara değil, kişisel görüşüne göre hareket ettiğini söylüyorlar. Karadavi ile ilgili bu tip değerlendirmenin onun bilim sektörüne kıyasla daha fazla siyasi arenada ön plana çıkmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Öyle ki, Şeyh Karadavi'nin bakmakla çok önemli bir sorumluluk . Bu kollar da kendi aralarında tabi oldukları  gruplara bölünmüşler. Ancak, Karadavi'yi savunanlar onu, alimin fıkhî görüşlerinin tam olarak hukuk yöntemleri ile eyniyyet teşkil ettiğini bildirirler. Dolayısıyla onun islam hukuku ve metodoloji konsferasındakı derin bilgisiyle metodologiyaya uygun fıkhi görüşlere sahip olduğu kaydedildi.
Karadavi'yi karşı iddialar  Hadis alimleri Onlara göre, Karadavi bazı zayıf hadisleri delil olarak kullanır, Buhari ve Müslim'in hadis topluluklarından olan bir takım hadisleri kabul etmiyor. Selefiler  Onlara göre, Karadavi bazı meselelerde topluluklara karşı çıkıyor. Bu iddiaya Ezher Üniversitesinin bazı şeyhleri de katılır. Selefiler Kardavi'nin hukuk metodologiyasına bazı kurallar icat ettiğini de ileri sürerler. Cihadçılar Karadavi'yi karşı en büyük iddia onun ABD'deki Müslümanların Amerikan ordusu bünyesinde Afganistan'da savaşa bilmelerine dair fetva çıkarmasıdır. Onlar Kardavi'nin Filistin'le ilgili verdiği fetvalarının dini içerikten daha çok milli karaktere sahip olduğunu iddia ediyorlar. (Not: Karadavi'ye karşı cihadçıların ileri sürdüğü iddia hala kanıt bulmayan bir konudur.) Eserleri  Karadavi 100'ün üzerinde kitap ve makalenin yazarıdır. Çağdaş fetvalar (vb.).

Yorumlar