YSK kararları Resmi Gazete'de

- Karara göre, Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen, aday gösterebilecek - Seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek - Seçmenler, cumhurbaşkanlığı adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak

Google Haberlere Abone ol

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin üç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 290 sayılı karar göre, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili yeterliliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilecek.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yılla sınırlı olacak. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen, aday gösterebilecek.

Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak. Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek. Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, YSK tarafından ilgili siyasi partiye eksiklerin giderilmesi için beş gün süre verilecek. Eksiklerini verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, aday göstermekten vazgeçmiş sayılacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak başvurular, YSK tarafından kabul edilen, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimine göre, 1 Mayıs 2018 Salı günü başlayıp 5 Mayıs 2018 Cumartesi saat 17.00'ye kadar YSK'ye yapılacak. 13 Mayıs 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluğun sağlanamaması halinde bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak.

- İttifak protokolünde değişiklik yapılabilecek

YSK'nin 291 sayılı kararına göre de seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, 6 Mayıs saat 17.00'ye kadar genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeleri gerekecek. İttifak yapacak siyasi partiler, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

Öte yandan, kararın ekinde seçim ittifakı protokol taslağının bir örneğine de yer verildi.

- Seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek

YSK'nin 292 sayılı kararına göre ise seçmenler adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracaklar.

Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasında tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılıp elektronik ortamda da kaydedilecek.

Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek. Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.

Yorumlar