Yılbaşını kutlamak neden günah?

Yılbaşını kutlamak neden günah veya neden haram sorusu hassasiyeti bulunan Müslümanların her yıl bu dönemlerde sorduğu sorulardır

Google Haberlere Abone ol

Yılbaşı neden haram veya kutlamak neden günah gibi sorular her yıl bu dönemlerde sık sık dile getirilir. Peki, Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir, neden günah veya neden haram? İşte Kur'an ve hadislerde bu konu hakkındaki ayet ve hadisler ile yetkili makamların bu konudaki görüşleri: 

İslam dini diğer bütün dinlerin hükümsüz kılınması üzerine yer yüzüne indirilmiş bir dindir. Doyasıyıla diğer dinlerin birçok sonradan uydurulmuş gelenekleri, adetleri yasaklanmıştır. Onların sonradan uydurdukları ritüelleri yapmak Müslümanlara yasaklanmıştır. Yılbaşı kutlamaları da diğer dinlerin kendi ritüellerinden biridir. 

İslam dininde fetva makamları yılbaşı ve benzeri kutlamaları yasaklayan başlıca referansları şu şekilde sıralamışlardır: 

"İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının..." (Mâide, 5/2)

"Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah`tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım da göremezsiniz." (Hûd, 11/113)

"O (Allah) size Kitapta: 'Allah`ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz.' diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır." (Nisâ, 4/140)

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4)

İbn Haldun da konuyla ilgili olarak önemli tarihi gerçeklere parmak başar. Mağlupların galipleri taklit etme psikolojisi yaşadıklarını anlatır. (İbn Haldun, Mukaddime, I/374-375)

Özellikle bu hadis-i şerif çok önemli psiko-sosyal gerçeklere işaret eder. Şeklî benzeşmenin sonuçta itikadî benzeşmeye götüreceğini anlatır.

diğer dinlerin kutsal saydığı günleri kutlamak, onların âdetlerine uymak, büyük günahlardandır.

Batı ülkelerinde olduğu gibi, yabancı kadın ve erkeklerin bir arada toplanıp dans etmeleri, çeşitli oyunlar tertiplemeleri İslâm'a göre büyük günahlardandır. Bir Müslümanın onlara özenerek bu gibi şeyleri helâl kabul etmemek şartıyla yaparsa büyük günah işlemiş olur.

Noel Yortusunu Hristiyan alemiyle birlikte kutlamak da büyük günahlardan biridir.

Noel Baba, Yılbaşı, Christmas bayramı gibi başka dinlerin alameti, sembolü olan günlere, o günü tazîm ve kutlama maksadıyla katılmak, aynı maksatla o günlerde tebrikleşmek ve hediyeleşmek, yine aynı maksatla hindi vb. almak, yemek, ziyafet çekmek, aynı maksatla bu tür kutlamalara katılmak, o günlerde bayram niyetiyle çocuklara elbise almak ve pişirdikleri yemekleri pişirmek caiz değildir.

Hindi gibi sırf o günlere mahsus şeyleri, o günlerde satmak, fasıklara "günahta yardım" anlamı taşıdığından, haram ya da tahrimen mekruhtur. Ancak alacağı para haram değildir. Haram ve günah olan o işi yapmasıdır.

Nureddin Yıldız hoca yılbaşı kutlamak haram mı helal mi konusunda şöyle konuşmuştur:

Yorumlar