Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kuruldu

Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de

Google Haberlere Abone ol
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu

"Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu" kurulmasına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, sürdürülebilir kalkınmanın, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak tanımlandığı aktarıldı.

Yoksulluktan iklim değişikliğine, sağlıktan ekonomik büyümeye, eğitimden istihdama, kentleşmeden sanayileşmeye birçok konuyu bünyesinden barındıran ve 25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Türkiye tarafından kabul edilen 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda etkin iş birliği sağlanmasının elzem olduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"SKA'nın uygulanmasını ulusal düzeyde takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında; tüm bakanların ilgili bakan yardımcıları, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşan Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulmuştur."

Kurul'un çalışma usul ve esaslarının Kurul tarafından belirleneceği aktarılarak sekretarya hizmetlerinin ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi. Kurul'un sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin, uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabileceği, toplantılarına gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör temsilcileri, konuyla ilgili uzmanların davet edilebileceği ve çalışma gruplarında yer alabileceği aktarıldı.

SKA göstergeleri bazında gelişmelerin, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca Kurul'a raporlanacağı belirtildi.

Genelgenin devamında ise şunlar kaydedildi:

"SKA ile ilgili çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içinde etkin şekilde yürütülmesinde ve hedeflerin izlenmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve verinin temininde Kurul'a ve Kurul koordinasyonunu yürüten Strateji ve Bütçe Başkanlığına gereken destek ve yardım titizlikle sağlanacaktır."


 

Yorumlar