Tüketici Hakem Heyetine başvuru nasıl, nereden yapılır?

Tüketici Hakem Heyetine başvuru nasıl, nereden yapılır? Son olarak Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuru şartlarında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte başvurunun nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgileri derledik.

Google Haberlere Abone ol
Tüketici Hakem Heyetine başvuru nasıl, nereden yap

Tüketici Hakem Heyetine başvuru nasıl, nereden yapılır, başvuru için gerekli olan şartlar nelerdir? Tüketici Hakem Heyeti için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar öncelikli gerekli olan şartları öğrenmek istiyor. Tüketici Hakem Heyeti, isminden de anlaşıldığı üzere genelde, tüketicilerin yaptıkları alışverişler sonrasında satıcılarla yaşadıkları sorunların çözümü için başvurdukları bir mercidir. Tüketicilerin, satıcılarla yaşadıkları sorunlara bir çözüm bulamaması üzerine başvurdukları bu merci, genel olarak sorunların mahkemelere taşınmadan çözüldüğü bir makamdır. Yapılan başvuruların çoğunluğu mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşuyor. Peki, Tüketici Hakem Heyetine başvuru nasıl, nereden yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI 

1- Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürebilecek kararları almak üzere İlçe Hakem heyeti kurulmuştur.

2- Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

3- Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.

GEREKLi BELGELER

1- Uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe

2- Delil oluşturan ilgili belgeler (Fatura,Ürün İnceleme Raporu)

BAŞVURULARDA BİLİNMESİ GEREKENLER

1- Müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç üç ay içinde hakem heyetince görüşülür ve karar bağlanır.

2- Kararlar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

3-Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

ÜST SINIR KONUSUNDA YENİ BİR DÜZENLEME YAPILDI

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya yükseltildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.

Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi.

Heyete üye olabilmenin koşulları yeniden düzenlendi ve raportör kadrolarının artırılmasına ağırlık verildi.

Tebligatlarda diğer kurumlara ait tüm teknik altyapılarla uyum sağlandı ve elektronik ortamda tebligat sistemleri güçlendirildi.

- İLAVE SÜRE 3 AY DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda ilave süre 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ( https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr  ) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda ise başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMU


 

Yorumlar