TL kredilerine zonlu karşılık getirildi

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle zorunlu karşılıkların kapsamını genişletti.

Google Haberlere Abone ol

Merkez Bankası açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir" açıklaması yaptı.

Yayımlanan tebliğ ile Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi krediler yüzde 10 zorunlu karşılığa tabi tutuldu.

Düzenlemeden bankalar ile finansman şirketlerinin KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler, kurumsal kredi kartları ve mali kuruluşlara kullandırılan krediler muaf tutuldu.

Yapılan düzenleme çerçevesinde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10’u oranında zorunlu karşılık aynı sürelerde tesis edilecek.

Ayrıca, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılık 6 ay boyunca tesis edilecek.

KKM'YE DÖNÜŞÜM ORANI DÜŞÜK BANKALARA EK ZORUNLU KARŞILIK

Merkez Bankası, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına da karar verdi. Bu çerçevede dönüşüm oranı;

- Yüzde 5’in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan ,

- Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verdi.

Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak

Yorumlar