Teheccüd Namazı: Kaç rekattır, nasıl kılınır, duası, fazileti ve vakti nedir?

Teheccüd namazı nasıl kılınır veya kaç rekat olduğu konusu merak ediliyor. Peki, Teheccüd Namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır, Peygamber efendimiz kaç rekat kılmıştır, teheccüd namazı kılarken hangi sureleri ve duaları okumuştur.

Google Haberlere Abone ol

Teheccüd Namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınmalı, kılınırken hangi sureler okunmalı, Teheccüd hangi vakitlerde kılınmalı gibi sorular, bu namazı kılmak için niyetlenen ancak yeterli bilgiye sahip olmayan birçok insan tarafından soruluyor. İşte Teheccüd Namazı konusunda merak edilen bilgilerden bazıları... 

Teheccüd kelime anlamı olarak "Uykudan güçlükle uyanmak" anlamına gelir. İslam dininde ise belli bir vakitte kılınan sünnet namazı ifade eder. Bir diğer adıyla "gece namazı" olarak da ifade edilen Teheccüd Namazı, peygamber efendimizin sünnetidir.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüd namazının ne zaman kılınması gerektiği konusunda çeşitli rivayetler bulunuyor. Ancak İslam alimlerinin üzerinde mutabık kaldıkları zaman dilimi yatsı namazı ile İmsak vaktinden önceki vakittir. Şafiilerde bazen teheccüd ile Vitir namazının aynı olduğu görüşü de savunulur. Teheccüd namazının en faziletli vakti konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Mâlikîler’e ve Hanbelîler’e göre bu vakit gecenin son üçte birlik dilimidir. Fakat Mâlikîler, uykusuna güvenemeyenler için ihtiyaten gecenin ilk vaktinde kılmanın daha uygun olacağını belirtirler. Hanefî ve Şâfiî fakihlerine göre gecenin üçte birini namaza ayıran bir müminin ortaya gelen dilimde, yarısını ibadetle geçirmeye niyet edenin ise son kısımda kılması daha faziletlidir. Ayrıca Şâfiîler gece teheccüde kalkabileceğine güvenen kişinin vitir namazını kılmadan yatıp uyandıktan sonra önce teheccüdü ve ardından vitir namazını kılmasını müstehap görmüşlerdir. Ca‘ferîler’e göre teheccüdün vakti gece yarısından sonradır ve sabah namazı vaktine (fecr-i sâdık) yakınlığı oranında fazileti artmaktadır. Bir mazeret yokken bu namazı gecenin yarısından önce kılmak câiz değildir.

 

TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETİ

Teheccüd Namazının fazileti konusunda peygamber efendimizin, "Gece namazını kılın; çünkü bu sizden önceki sâlih kulların devam ettiği, Allah’a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir” dediği rivayet edilir. İslam alimleri, bütün ibadetlerin kutsal olduğunu ancak zamanı ve ifa ediliş şekli, mânevî lutuf, feyiz ve bereketin en bol ve en mükemmel şekilde elde edildiği gece yarısında kılınması bakımından Teheccüd Namazı'na özel önem atfetmişlerdir.

TEHECCÜD NAMAZI FARZI MI NAFİLE Mİ 

Teheccüd Namazı Ümmet-i İslam için nafile bir ibadettir. Ancak, Ümmeti hakkında teheccüdün nâfile hükmünde olduğu âlimlerin büyük çoğunluğunca kabul edilmekle birlikte Resûl-i Ekrem hakkında farz mı nâfile mi olduğu hususunda görüş ayrılığı vardır. Hz. Âişe ve Abdullah b. Abbas’tan gelen rivayetlere göre teheccüd namazı Müzzemmil sûresinin ilk âyetleriyle farz kılınmış, ancak Hz. Peygamber gibi geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılmaya başlayan müslümanlara bu ibadet ağır gelince aynı sûrenin yaklaşık bir yıl sonra nâzil olan son âyetiyle bu hüküm kaldırılmış ve teheccüdün nâfile bir ibadet olduğu bildirilmiştir. Bazı yorumcular ise teheccüdün beş vakit namaz emredilinceye kadar hem Peygamber’e hem ümmetine farz olduğu, beş vakit namazın farz kılınmasıyla birlikte nâfileye dönüştüğü kanaatindedir.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teheccüd Namazının kaç rekat olduğu konusunda da değişik görüş ve rivayetler bulunuyor. Teheccüdün en az iki rek‘at olduğu hususunda İslâm âlimlerinin ittifakı vardır. Üst sınırının rek‘atı konusunda ise farklı görüşler ileri sürülmüştür. Hz. Peygamber’in kaç rek‘at teheccüd kıldığını tesbit etmeye çalışan Hanefîler’e göre sekiz, Mâlikîler’e göre on veya on iki rek‘attır. Ebû Hanîfe’ye göre ise gündüz kılınan nâfilelerde olduğu gibi teheccüdün de dört rek‘atta bir selâm verilerek kılınması efdaldir. 

TEHECCÜD NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNMALI

Teheccüd Namazında hangi Sure ve Duaların okunması gerektiği konusunda kesin ve net bir sınırlama yoktur. Hadis kitaplarında Resûl-i Ekrem’in gece ibadeti ve teheccüdüyle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren rivayetler mevcuttur. Meselâ onun gece namazı kılışına şahit olanlardan Huzeyfe b. Yemân namazın ilk rek‘atında Bakara, Âl-i İmrân ve Nisâ sûrelerinin tamamını ağır ağır okuduğunu, azapla ilgili âyetlerde Allah’a sığındığını, nimetle ilgili olanlarda o nimeti talep ettiğini, tesbihatla ilgili âyetlerde tesbihte, Allah’ın azametiyle ilgili âyetlerde O’na tâzimde bulunduğunu anlatmış, rükû ve secdelerini de neredeyse kıraati kadar uzun yaptığını nakletmiştir.

Yorumlar