TBMM personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor?

TBMM personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.

Google Haberlere Abone ol
Meclis KPSS puanıyla 300 memur alımı yapacak

Son Dakika... TBMM personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.

TBMM'nin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda 300 personel alımı gerçekleştirilecek.

TBMM personel veya memur alımı KPSS ile yapılacak. 

KPSS'ye girenler veya daha önce girmiş olanlar arasından puan sıralamasına göre başurular kabul edilecek. 

Peki, TBMM personel alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.

İşte konuyla ilgili TBMM'den yapılan o açıklama: 

TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nerede
TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nerede

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü veya uygulama sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır.

MEMUR ALIMI NEYE GÖRE YAPILACAK

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

Sözlü veya uygulama sınavları ilgili Yönetmeliğin 12’nci maddesine göre gerçekleştirilecek olup uygulama sınavına katılacak adayların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri mesleki uygulama becerisi ve mesleki bilgi kriterlerine göre tespit edilecektir. 

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

TBMM MEMUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, b) Sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5’inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları, gerekmektedir.

3- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 04.07.2022 tarihinde başlayıp 20.07.2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma/mezun belgesi) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden mail içeriğinde adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası bulunacak şekilde [email protected] mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- DİĞER HUSUSLAR

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.

Kurumca gerekli görülmesi halinde atanmaya hak kazanan adaylardan kadrolar itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olab ilecek hastalık ve benzeri durumunun bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenilebilecektir.

Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

TBMM KAÇ MEMUR ALIYOR, ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

TBMM memur alımlarında aranan özel şartlar da belli oldu.

İşte TBMM'ye alınacak memur sayısı ve aranan özellikler:

TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.
TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.

 

TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.
TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.

 

TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.
TBMM memur alımı başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapılıyor, KPSS ile mi yoksa mülakat ile mi alım yapılıyor.

 


 

Yorumlar