Tarihte bugün veya tarihte 24 Eylül günü neler oldu?

Tarihte bugün ya da tarihte 24 Eylül günü meydana gelen olaylar arasında Katip Çelebi'nin vefatı, Uyvar'ın fethi, Romanya'nın doğuşu gibi olaylar bulunuyor.

Google Haberlere Abone ol

Tarihte bugün veya tarihte 24 Eylül günü neler oldu? Tarihte bugün veya tarihte 24 Eylül günü meydana gelen önemli olaylar arasında Romanya'nın doğuşu, Arap Recep Paşa'nın yengilisi, Katip Çelebi'nin vefatı gibi olaylar bulunuyor.

İşte tarihte bugün yaşanan olaylardan bazıları:

Katip Çelebi'nin vefatı (1609-1657)

Ünlü Osmanlı tarihçisi, coğrafyacısı, biyografyacısı ve bibliyografyacısı Katip Çelebi  çocukluk ve gençlik dönemlerinde iyi bir eğitim aldı. Devlet kademelerinde özellikle katiplik görevlerinde bulunduğu için bu isimle anılmıştır. İstanbul’da 24 Eylül 1657’de vefat etti. Kendisi başmuhasebeci ikinci halifesi olduğu için ‘’Hacı Halife’’ismiyle de tanınmıştır. Geride bir çok önemli eser bıraktı. Cihannüma ve Keşfü’z Zünun en tanınmış eserlerindendir.

Uyvar’ın Fethi (1663) 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Avusturyalıların alınamaz diye niteledikleri Uyvar kalesini kuşattı. Kale komutanı otuz yedi gün süren bir direnişten sonra 24 Eylül 1663’te teslim oldu. En ilginç olay ise kendilerine dokunulmaması şartıyla kaleyi teslim eden komutan ve askerlerin bando, mızıka eşliğinde kaleden ayrılması idi.

Arap Recep Paşa’nın Yenilgisi (1689)

Avusturya cephesi komutanı Arap Recep Paşa önce Batucina’da arkasındanda Niş’de (24 Eylül 1689) Avusturya ordusu karşısında ağır yenilgiler aldı. Bu yenilgi bütün Balkanları tehlike altına soktu. Arap Recep Paşa bu başarısızlıklarından dolayı idam edildi.

Romanya’nın Doğuşu (1859)

Eflak ve Boğdan Aleksandr Cuza’yı ortak voyvoda ilan etti.Paris’te toplanan uluslar arası konferans bu oldu bittiyi kabul etti.Osmanlı Devletide uluslar arası baskıya boyun eğerek bu durumu 24 Eylül 1859’da Cuza’yı Eflak-Boğdan prensi olarak tanıdı. Böylece Romanya’nın temelleri atılmış oldu.

SSCB Notası (1946)

ABD donanmasının Akdeniz’e gelmesi SSCB tarafından tepki ile karşılandı. Bu gerginlik sırasında SSCB 24 Eylül 1946’da Türkiye’ye boğazlar ile ilgili ikinci notasını verdi. Boğazlar ile ilgili statünün Türkiye ile Karadeniz’e komşu devletler arasında yeniden düzenlenmesini istedi. Ayrıca boğazların savunmasının Türkiye ile SSCB arasında ortak savunulmasını istedi.

Türkiye’de Bulunan ABD Personelinin Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi (1968)

Türkiye NATO üyesi olduktan sonra Amerikalılara sağlanan üs ve tesislerde bulunan personelin durumu oldukça karışıktı. Hatta bu durum sürtüşmelere ve sosyal rahatsızlıklara neden oluyordu. Sonunda karşılıklı egemenlik ve eşitlik prensibi doğrultusunda 24 Eylül 1968’de Türkiye ile ABD arasında bir antlaşma imzalandı. Böylece yetki ve ayrıcalıkların kullanılışı Türk egemenliğine uyuşur hale getirildi.

SEATO Dağıldı (1975)

ABD’nin Vietnam’dan başarısızlıkla çekilmesi ve fazla miktarda ki ABD askeri malzemesinin Vietnam’ın eline geçmesi Güney Doğu Asya ülkelerini endişelendirdi. Vietnam’ın tepkisinden çekinen bu devletler Malaysia’nın önerisi ile bölgenin tarafsız bir statüsünün olmasını istediler. Hatta Tayland ve Filipinler ülkelerindeki ABD askerlerinin çekilmesini istediler. Böylece 24 Eylül 1975’te SEATO dağıldı.

TARİHTE 24 EYLÜL GÜNÜ MEYDANA GELEN DİĞER OLAYLAR

1566 - Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim tahta çıktı.

1852 - Fransız Henri Giffard ilk kez zeplinle uçtu.

1882 - İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu.

1922 - Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

1940 - II. Dünya Savaşı içinde 129 İngiliz bombardıman uçağı Berlin'deki endüstriyel hedefleri bombaladı, ama sis sebebiyle bombaların 6'sı dışında hepsi boşa gitti.

1960 - Yüksek Adalet Divanı kuruldu.

1981 - Ermeni militanlar Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nu bastılar; güvenlik görevlisi Cemal Özen öldü, Başkonsolos Kaya İnal yaralandı.

1987 - Süleyman Demirel, DYP Olağanüstü Kongresinde oy birliğiyle genel başkan seçildi. Demirel, 12 Eylül askeri darbesi sonrası, siyasete resmen döndü.


 

Yorumlar