Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü ne oldu?

Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü ne oldu? Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü meydana gelen önemli olaylar arasında, tarihte ilk kez bir savaşta uçak kullanılması bulunuyor.

Google Haberlere Abone ol

Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü ne oldu? Tarihte bugün ya da tarihte 23 Ekim günü meydana gelen önemli olayların başında tarihte ilk kez bir savaşta uçak kullanılmasıdır. İlk kez 1911 yılında Trablusgarp savaşında İtalyanlar tarafından keşif amaçlı uçak kullanıldı. Bu da tarihe bir ilk olarak geçmiş oldu. Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü ne oldu?

Batı Türkistan Türk Hakimiyetine Girdi (999)

Karahanlı Hükümdarı Nasır Arslan İlig Han 23 Ekim 999’da Samanoğulları Devletine Son verdi. Bu olayın bir çok sonucu vardır. Birincisi başta Buhara ve Semerkand olmak üzere Maveraünnehir bölgesi Türk hakimiyetine girdi. İkincisi Samanoğullarına tabi olan Gazneli Devleti kesin olarak bağımsızlığını kazandı.

Celali Eşkiyalarının Korkulu Rüyası Kuyucu Murat Paşa (1535-1611)

Anadolu’da çıkan Celali Ayaklanmalarının bastırılmasındaki başarıları ile tanınmış devşirme kökenli bir Osmanlı sadrazamıdır. Kimilerine göre Kuyucu lakabını yok ettiği Celalileri kuyulara attırmasından, kimilerine göre ise İran savaşları sırasında bir Kuyuya düşmesinden dolayı bu lakabı almıştır. Ancak asıl olan şudur o kesinlikle Celalilere taviz vermemiş ve devlet düzenini sağlamak için sert bir şekilde gerekeni yapmıştır. Celali isyanları ile uğraştığında 70 yaşının üzerinde idi.Celali isyanlarını bastırmakla görevlendirilmiş olan Kuyucu Murat Paşa en önemli Celali elebaşılarından Canbulatoğlu Ali  komutasındaki 40 bin kişilik celali isyancısını Belen geçidi yakınlarındaki Oruç ovasında 23 Ekim 1607’de bozguna uğrattı. Adamlarının büyük bir kısmını kaybeden Canbulatoğlu Ali kaçtı ise de Kuyucu Murat Paşa’nın takibinden kurtulamadı. Teslim alınınca affedilip Temeşvar valisi yapıldıysa da bir süre sonra idam edildi. Osmanlı-İran savaşlarında da önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Girit Asileri İle Sözleşme İmzalandı (1878)

Girit’teki durumu çözmek için bölgeye gönderilen olağanüstü komiser Ahmet Muhtar Paşa Halepa’da İngiliz konsolosunun da katılımı ile asilerle görüştü. Görüşme sonunda büyük devletlerin konsoloslarının gözetiminde asiler ile 23 Ekim 1878’de Halepa sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile 93 harbinden yeni çıkmış olan Osmanlı Devleti asilerin isteklerinin büyük bir bölümünü kabul etmek zorunda kaldı. 

Tarihte İlk Hava Keşfi Yapıldı (1911)

İtalyan Yzb. Carlo Piazza, Bleriot uçağ ile Trablusgarb Savaşı sırasında tarihte ilk kez Aziziye üzerinde 23 Ekim 1911 hava keşfi yaptı. Böylece Trablusgarb savaşı da ilk kez uçak kullanılan savaş olarak tarihe geçti. 

Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü ne oldu?
Tarihte bugün veya tarihte 23 Ekim günü ne oldu?

 

Kuzey Afrika’da İngilizler Karşı Saldırıya Geçti (1942)

Alman General Mareşal Rommel komutasındaki Mihver devletler ordusu El Alemein’de İngilizler tarafından durduruldu. İngiliz kuvvetleri General Montgomery komutasında 23 Ekim 1942’de karşı saldırıya geçti. Mihver devletler kuvvetleri geri çekilmeye başladılar.

Macarların Haykırışı ‘’Biz Yoldaş Değiliz’’(1956)

Polonya ayaklanmasından cesaret alan Macarlar 23 Ekim 1956’da harekete geçtiler. Aynı gün Budapeşte’de 200 bin kişilik bir gösteri başladı. Göstericiler SSCB baskısı ile görevden alınan eski başbakan İmre Nagy’nin evinin önüne geldiler. Kendilerine ‘’yoldaşlar’’ diye hitap eden Nagy’ye ‘’Biz yoldaş değiliz’’diye haykırdılar. Hatta halk ellerindeki bayraklardaki orak çekiç sembollerini bile keserek çıkarmışlardı.

Gece radyo binasına ilerleyen göstericilerin üzerine ateş açıldı. Buna rağmen vazgeçmeyen halk Stalin'in dev heykelini yıkıp parçaladı. Ayaklanmalar Macaristan'ın diğer bölgelerine de sıçradı. Tekrar başbakanlığa getirilen Nagy halkı yatıştırmaya çalışırken 24 Ekimde SSCB tankları Budapeşte'ye girdi.

Vietnam’da Yönetim Değişikliği Oldu (1955)

Güney Vietnam’da 23 Ekim 1955’te yapılan referandum sonrası İmparator Bao Dai görevinden ayrılmak zorunda kaldı.Vietnam’ın başına Amerikan yanlısı ve komünist düşmanı Ngo Dinh Diem getirildi. ABD hemen bu değişikliği kabul etti.

Beyrut’ta İntihar Saldırısı Yapıldı (1983)

Amerikan ve Fransız barış gücü karargahlarına patlayıcı yüklü kamyonlarla Beyrut'ta 23 Ekim 1983’te intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonunda 241 Amerikan deniz piyadesi ve 58 Fransız paraşütçü öldü.

TARİHTE 23 EKİM GÜNÜ MEYDANA GELEN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1926- Sovyetler Birliği’nde Leon Troçki ve Grigoriy Zinoviyev, Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğinden çıkarıldı.

1946- Birleşmiş Milletler, ilk genel toplantısını New York’ta yaptı.

1954- Almanya’nın NATO’ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması imzalandı.

1972- Zonguldak’ta iki ayrı kömür ocağında grizu patlamasında 20 işçi öldü, 76 işçi yaralandı.

1981- Danışma Meclisi ilk toplantısını yaptı.

1993- Karun Hazinesi, 28 yıl sonra Türkiye’ye getirildi.

2005 - Nermin Erbakan, Necmettin Erbakan'ın eşi vefat etti.


 

Yorumlar