Türkler ana vatanlarından neden ayrıldılar?

Türkler Orta Asya'dan göç ederek bugünkü topraklarına gelmiştir. Peki Türkler anayurtları olan Orta Asya'dan neden ayrıldı? Kıtaylar kimdir? Proto Moğollar Kimdir ?

Türkler ana vatanlarından neden ayrıldılar?
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:55

Türkler ana vatanlarından, Proto Moğollar’ın ve Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte Türk boylarını sıkıştırmaları sonucu batıya doğru göçetmeye başladılar. 1027 yılına gelindiğinde artan Kıtay baskısı sonucu Türkler’in batıya göçü büyük bir sel halini almıştı. Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlar da yurtlarından ayrıldılar. Şamanî Peçenek ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa’ya, Balkanlar’a; Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir’e, Horasan’a ve diğer İslâm ülkelerine göç ettiler. Oğuzlar, 1040’da Dandanakan’da Selçuklular’ın idaresinde Gazneliler’i yenip, kendi devletlerini kurdular. Ancak Orta Asya’dan yüz binlerce Türk, Moğol kabilelerinin tazyiki ile batıya göçe devam ediyordu. Maveraün-nehir bölgesi onları barındırmaya yetmedi ve yeni bir yurt aramaya başladılar.

Proto Moğollar Kimdir?

Proto-Moğollar Moğolların ataları olarak kabul edilir.

Proto-Moğollar Ekonomik şekilleri: Ufak mikyasta ziraat ile seyyar şekilde hayvan yetiştirirler, atları da vardır.

Proto-Moğollar Sosyal kuruluş: Ana egemenliği, iç güveyilik, umumiyetle klana tesadüf edilmez. Kız kaçırma suretiyle evlenme. Devlet teşkilatının verilen malumata göre Hiyung-nularınkine benzediği görülür.

Proto-Moğollar Din: Gök kültü, güneş kültü, yıldız kültü, bahar bayramı.

Proto-Moğollar Ölü kültü: Ölüleri gömme, köpek ve atın ruh kılavuzu olarak birlikte gömülmesi.

Proto-Moğollar Maddi kültür: Çadırlar, yün kumaştan ve kürkten elbise. Madenden kemer tokaları, kısa kesilmiş saç, boynuzdan yay, kımız içme.

Kıtaylar (Hıtaylar) Kimdir, Türk müdür?

kıtaylar (Hıtaylar), Çin ülkesinin kuzeyinde Mançurya'dan Orta Asya'ya kadar olan bölgede yaşamış Moğol kökenli bir kavimdir. Ancak Türk - Tungus melezi olduğunu savunan ve Kıtaylar olarak adlandırdıkları da söylenir. 


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×