Tehcir nedir, Ermeniler neden tehcir edildi?

Tehcir kelimesi her yıl 24 Nisan gününün yaklaşmasıyla birlikte çok sık duymaya başladığımız bir kelime oluveriyor. Peki tehcir nedir, tehcir kanunu ne zaman ve neden çıkarıldı?

Tehcir nedir, Ermeniler neden tehcir edildi?
18 Temmuz 2019 Perşembe 12:55

Tehcir, Arapça kökenli bir kelime olup "zorunlu göç ettirmek" anlamına gelmektedir. Türkiye "tehcir" kelimesini her yıl 24 Nisan günü ayklaştığında sık sık duymaya başlar.

Peki tehcir Türkiye'de ne zaman ve neden uygulandı, kimlere yönelik çıkarıldı, tehcir kanunu nedir, neyi kapsıyor?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girdiği süreçte, iç karışıklıklarla da mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Özellikle Avrupa ve İstanbul'dan kışkırtılan Doğu illerindeki Ermeni kökenli vatandaşlar, yasadışı silahlı örgütler tarafından ayaklanmaya zorlanıyordu.

Osmanlı Padişahları'nın yetkilerinin alındığı ve batı yanlısı İttihat ve Terakki Hükümetlerinin kurulduğu dönemlerde, Osmanlı Devleti bu örgütlerle mücadele etmek için zorundaydı.

Bu kapsamda Ermeni vatandaşların bulundukları bölgelerden alınarak başka bölgelere nakledilmesine karar verilmişti.

Bunun içinde "Tehcir Kanunu" yani "Zorunlu göç ettirme" kanunu çıkarılmıştı.

Tehcir Kanunu, 27 Mayıs 1915 tarihinde İttihat ve Terakki hükümeti tarafından çıkarıldı. 

Kanunun, 1. Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti'nin, savaş bölgelerinde iç karışıklık çıkarabilecek unsurları başka bölgelere nakledilmesini öngörüyordu.

Tehcir Kanunun amaç ve kapsamı ilk iki maddede şöyle tarif edilmekteydi: 

Tehcir Kanunu Madde 1: Vakt-i seferde ordu ve kolordu ve fırka (tümen) kumandanları ve bunlarin vekilleri ve müstakil mevki kumandanlari ahâli tarafından herhangi bir suretle evamir-i hükûmete (hükûmetin emirlerine) ve müdafaa-i memlekete (ülkenin savunmasına) ve muhafaza-i asayişe müteallik (ilişkin) icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silâhla tecavüz mukavemet görürlerse, derakap (hemen) kuvve-i askeriye (askerî güçler) ile en şiddetli surette te'dibat yapmağa (akıllarını başlarına getirmeye) ve tecavüz ve mukavemeti (direnmeyi) esasından imha etmeye (yok etmeye) mezun (görevli) ve mecburdurlar. 

Tehcir Kanunu Madde 2: Ordu ve müstakil kolordu ve fırka kumandanları, icabat-i askeriyeye (askerliğin gerektirdiği kurallara) mebnî (dayanarak) veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri kurâ (köyler) ve kasabat (kasabalar) ahâlisini münferiden (tek olarak) veya müctemi'an (toplu olarak) diğer mahallere sevk ve iskân ettirebilirler.

Peki Tehcir Kanunu ile kaç Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı nereden göç ettirilmiştir? İşte cevabı:

Kaynak: Son Haberler, Wikipedia


İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×